Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(TUAG)- Ngày 5/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khóa I năm 2020.


Đến dự, có đồng chí Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian 3 ngày, trên 100 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tiếp thu 6 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam; Về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam và Toàn cầu hóa - hội nhập quốc tế của nước ta.

Thông qua lớp học này, nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528089