Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Bảo vệ tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá!
05-08-2015 | 09:18    (lượt xem:2894)

(TGAG)- Trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới, Đảng ta gần như là Đảng duy nhất ngay từ khi ra đời đã có đường lối đúng đắn. Thành công đó trước nhất thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta- Một Đảng sớm giành được vai trò lãnh đạo cách mạng, sớm đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Thành công đó là do Đảng luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù hợp với điều kiện của nước ta.
Hồ Chí Minh với công tác giáo dục lý luận chính trị cho công nhân lao động
26-07-2015 | 14:50    (lượt xem:2611)

(TGAG)- Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Đồng thời, chúng ta còn biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục chính trị tài tình. Bác đã để lại cho chúng ta một tư tưởng lớn về giáo dục lý luận chính trị. Từ rất sớm, Người đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, trong đó có giáo dục lý luận chính trị cho giai cấp công nhân và người lao động.
Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
22-07-2015 | 19:57    (lượt xem:2493)

(TGAG)- Chiều 22-7-2015, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2015 trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
22-07-2015 | 14:20    (lượt xem:2857)

(TGAG)- Từ ngày 21 đến 22-7-2015, tại thành phố Châu Đốc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2015. Tham gia hội thi có 30 đồng chí là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở.
Hồ Chí Minh nói về học tập lý luận chính trị
21-07-2015 | 16:14    (lượt xem:2921)

(TGAG)- Trong đánh giá về trình độ lý luận chính trị của cán bộ đảng viên, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa IX) đã khẳng định: “... Sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn”, “...nhiều cán bộ, đảng viên nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn... phương pháp tư duy chưa vươn tới tầm biện chứng”.
Để tháo gỡ những khó khăn của giảng viên lý luận chính trị
18-07-2015 | 20:07    (lượt xem:2488)

1. Ngoài mặt tích cực, kinh tế thị trường cũng đã và đang kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Sự xuống cấp về đạo đức xã hội ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã tác động không nhỏ trong giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận hiện nay. Mặt khác, trong thực tiễn cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề lý luận chưa được phát triển, bổ sung, làm rõ bản chất... Những vấn đề đó đang đặt ra không ít khó khăn trong giảng dạy các bộ môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nhận diện những câu hỏi lớn đang đặt ra đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hiện nay.
Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh
14-07-2015 | 14:22    (lượt xem:4205)

(TGAG)- Chiều ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đại diện Cục Chính trị Quân khu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ chính trị 11 huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham dự.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền sơ kết Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
30-06-2015 | 15:21    (lượt xem:3045)

(TGAG)- Sáng 30-6-2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Sông Tiền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (năm 2014-2015). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang. Đây là đơn vị được chọn tổ chức hội nghị điểm, nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại.
Một số thành tựu trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
24-06-2015 | 07:47    (lượt xem:5224)

Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thực tiễn và tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.
Khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
18-06-2015 | 07:43    (lượt xem:2365)

Sáng 17/6, Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” đã khai mạc trọng thể tại thành phố Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc.
Những đóng góp căn bản của công tác lý luận góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng 30 năm qua
15-06-2015 | 19:28    (lượt xem:2520)

Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!
Tăng cường đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
11-06-2015 | 05:34    (lượt xem:2444)

Trong đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã xuất hiện với nhiều sắc thái biểu hiện rất khác nhau, khó nhận diện. Do vậy, vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay là tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kiên trì đấu tranh với mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa.
Các yếu tố tác động và yêu cầu mới trong công tác nghiên cứu lý luận - tổng kết thực tiễn
01-06-2015 | 06:38    (lượt xem:2552)

Cội nguồn của những đột phá tạo ra những bước tiến vượt bậc của xã hội loài người có sự đóng góp quan trọng của nhận thức, lý luận. Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện luôn coi công tác lý luận và tổng kết thực tiễn là bộ phận quan trọng cấu thành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Có thể nói sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ đến công tác lý luận và tổng kết thực tiễn.
Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới
22-05-2015 | 15:35    (lượt xem:3859)

Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một yếu tố quan trọng là, Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236174