Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 5)
06-10-2015 | 18:10    (lượt xem:4432)

(TGAG)- Vấn đề thứ sáu: “C. Mác là một nhà duy vật đơn thuần… Ông không quan tâm đến các khía cạnh tinh thần của con người và coi ý thức của con người là sự phản ánh của thế giới vật chất… Chủ nghĩa Mác làm cạn kiệt hết tất cả những gì quý giá nhất thuộc về con người, thu gọn chúng ta thành một mớ lổn nhổn vật chất bị chi phối bởi ngoại cảnh của chúng ta…”.
Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!
03-10-2015 | 19:17    (lượt xem:3044)

Tổng kết 30 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học thứ tư : “… phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 4)
17-09-2015 | 19:19    (lượt xem:4485)

(TGAG)- Vấn đề thứ ba: “Chủ nghĩa Mác là một hình thức của thuyết quyết định luận,… Học thuyết về lịch sử của C. Mác chỉ là một phiên bản thế tục của thuyết quyết định luận. Nó công kích sự tự do và phẩm giá của con người đúng như những gì đã xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa”.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 3)
12-09-2015 | 14:00    (lượt xem:3699)

(TGAG)- Thời gian gần đây, Cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Terry Eagleton – giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh viết và được Alex Callinices, Philip Carperter, Ellen Meiksins Wood – là những giáo sư chính trị của Anh, Mỹ đọc và góp ý. Cuốn sách đã được trường Đại học Tổng hợp Yale, một trường đại học danh tiếng của Mỹ lựa chọn xuất bản đầu năm 2011. Đây là một cuốn sách gây nhiều chú ý của công luận. Ngay sau khi xuất bản, cuốn sách đã nhận được nhiều bình luận, phê bình, nhận xét, đánh giá của giới học giả và báo chí trên thế giới. Trong đó, rất nhiều người hết lời ca ngợi.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 2)
02-09-2015 | 20:55    (lượt xem:3538)

(TGAG)- Chủ nghĩa Mác – Lê-nin còn xác lập niềm tin khoa học và thúc đẩy hành động cách mạng đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động trong cuộc đấu tranh chống CNTB, giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và xã hội loài người để giải phóng con người, thực hiện khát vọng tự do, lý tưởng của dân chủ, công bằng và bình đẳng xã hội cho tất cả mọi người trên trái đất.
Phê phán luận điểm “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” (phần 1)
28-08-2015 | 10:00    (lượt xem:4400)

(TGAG)- Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là thành tựu nổi bật và vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội trong lịch sử thế giới hiện đại. Sức sống và ảnh hưởng của nó không chỉ được minh chứng bởi những biến đổi trong thế kỷ XIX, mà còn cả trong thế kỷ XX với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại làm lọt lòng Chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên CNXH.
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên khóa 48 tại huyện Châu Thành
19-08-2015 | 07:56    (lượt xem:3184)

(TGAG)- Sáng nay ngày 18/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Châu Thành, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Tổ chức huyện ủy Châu Thành tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 48 năm 2015.
Nguyên tắc lý luận phải gắn với thực tiễn
07-08-2015 | 15:16    (lượt xem:2448)

(TGAG)- Đầu những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, giữa núi rừng Việt Bắc, Bác Hồ viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Trong tác phẩm đã chỉ ra một trong những nguyên tắc cơ bản của giáo dục lý luận chính trị là lý luận phải gắn với thực tiễn.
Bảo vệ tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá!
05-08-2015 | 09:18    (lượt xem:2710)

(TGAG)- Trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới, Đảng ta gần như là Đảng duy nhất ngay từ khi ra đời đã có đường lối đúng đắn. Thành công đó trước nhất thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta- Một Đảng sớm giành được vai trò lãnh đạo cách mạng, sớm đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Thành công đó là do Đảng luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù hợp với điều kiện của nước ta.
Hồ Chí Minh với công tác giáo dục lý luận chính trị cho công nhân lao động
26-07-2015 | 14:50    (lượt xem:2496)

(TGAG)- Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Đồng thời, chúng ta còn biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục chính trị tài tình. Bác đã để lại cho chúng ta một tư tưởng lớn về giáo dục lý luận chính trị. Từ rất sớm, Người đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, trong đó có giáo dục lý luận chính trị cho giai cấp công nhân và người lao động.
Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
22-07-2015 | 19:57    (lượt xem:2368)

(TGAG)- Chiều 22-7-2015, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2015 trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
22-07-2015 | 14:20    (lượt xem:2663)

(TGAG)- Từ ngày 21 đến 22-7-2015, tại thành phố Châu Đốc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2015. Tham gia hội thi có 30 đồng chí là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở.
Hồ Chí Minh nói về học tập lý luận chính trị
21-07-2015 | 16:14    (lượt xem:2811)

(TGAG)- Trong đánh giá về trình độ lý luận chính trị của cán bộ đảng viên, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa IX) đã khẳng định: “... Sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn”, “...nhiều cán bộ, đảng viên nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn... phương pháp tư duy chưa vươn tới tầm biện chứng”.
Để tháo gỡ những khó khăn của giảng viên lý luận chính trị
18-07-2015 | 20:07    (lượt xem:2353)

1. Ngoài mặt tích cực, kinh tế thị trường cũng đã và đang kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Sự xuống cấp về đạo đức xã hội ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã tác động không nhỏ trong giáo dục, nâng cao nhận thức lý luận hiện nay. Mặt khác, trong thực tiễn cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề lý luận chưa được phát triển, bổ sung, làm rõ bản chất... Những vấn đề đó đang đặt ra không ít khó khăn trong giảng dạy các bộ môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể nhận diện những câu hỏi lớn đang đặt ra đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hiện nay.
Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh
14-07-2015 | 14:22    (lượt xem:4051)

(TGAG)- Chiều ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đại diện Cục Chính trị Quân khu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ chính trị 11 huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham dự.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159649