Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Những chuyển biến của đời sống tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từ năm 1990 đến nay tại An Giang

(TGAG)- Ngày 09/8/2018, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ An Giang phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Những chuyển biến của đời sống tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từ năm 1990 đến nay tại An Giang”.

PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo; ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc - Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ An Giang chủ trì buổi tọa đàm, cùng tham gia tọa đàm có đại diện các ban ngành tỉnh…


Tại buổi tọa đàm, ông Lê Tùng Châu- Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo đã trình bày tổng quan về tình hình hoạt động tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang và một số vấn đề liên quan. Sau phần báo cáo khái quát tình hình chung của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận...đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và có những đề xuất, qua đó cung cấp thêm nhiều thông tin mới, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh những chuyển biến của đời sống tín ngưỡng tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại An Giang.

Sau phần báo cáo khai quát tình hình chung của Ban Tôn giáo-Sở Nộ vụ An Giang, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm tình hình... đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và có những đề xuất.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS Chu Văn Tuấn nêu sự cần thiết của buổi tọa đàm, qua đó nhằm tìm hiểu về thực trạng, những chuyển biến của đời sống tôn giáo và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo từ năm 1990 đến nay, kết quả của cuộc tọa đàm sẽ góp phần tìm ra luận cứ thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện và đổi đổi mới chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trong đó phục vụ cho việc xây dựng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Tọa đàm kết thúc sáng cùng ngày./.

Xuân Lan
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15553717