Truy cập hiện tại

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Hội nghị biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

(TGAG)- Sáng 7/8, tại UBND huyện Tri Tôn, Phòng Dân tộc tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Cao Quang Liêm, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 42 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện Tri Tôn đã có nhiều đóng góp trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Tích cực trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân thay đổi những hủ tục lạc hậu và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Đặc biệt, với tinh thần cần cù, sáng tạo, nhiều người có uy tín là tấm gương sáng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, học hỏi, làm theo.


Toàn huyện Tri Tôn có 42 vị là người có uy tín, trong đó có 2 vị là người dân tộc Hoa. Những năm qua Phòng Dân tộc huyện tham mưu cùng UBND huyện rà soát và lập danh sách cho 3.564 hộ gia đình thụ hưởng các hợp phần theo quyết đĩnh 2085/ QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bao gồm đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề và vay vốn; nước sinh hoạt và vay vốn tín dụng ưu đãi. Riêng về hợp phần vay vốn phát triển sản xuất từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng CSXH huyện giải ngân gần 2 tỷ đồng cho 77 hộ ở các xã thị trấn vay vốn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm biểu dương các vị có uy tín, đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách, chương trình dự án cho vùng dân tộc. Đặc biệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nói chung và đội ngũ những người có uy tín đã góp phần làm cho nông thôn vùng dân tộc, miền núi của huyện Tri Tôn ngày càng khởi sắc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Để tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong thời tới, đồng chí yêu cầu người có uy tín không ngừng học tập, phát huy vai trò nòng cốt của mình trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, UBND huyện Tri Tôn đã khen thưởng cho 13 cá nhân là người uy tín tiêu biểu đóng góp trong phong trào phát triển kinh tế xã hội của huyện./.

Cẩm Vân
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12644045