Truy cập hiện tại

Đang có 100 khách và không thành viên đang online

Công an tỉnh kiểm tra công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự xã biên giới Nhơn Hưng

(TGAG)- Ngày 5/8/2019, Đoàn kiểm tra chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thuộc Công an tỉnh an Giang, do Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuyển  hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại xã biên giới Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.


Tại đây Đoàn đã nghe địa phương báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong những  tháng đầu năm và nêu ra phướng hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Theo đó Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các hồ sơ, sổ sách lưu trữ về thực hiện công tác triển khai, lãnh chỉ đạo, quy trình xác định, lựa chọn, thẩm định, đề nghị, phê duyệt thực hiện 3 tiêu chí chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Qua buổi kiểm tra, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang đánh giá cao kết quả thực hiện các tiêu chí của xã Nhơn Hưng và để duy trì tốt, nâng cao các tiêu chí trong thời gian tới. Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm trong nhân dân, để cho người dân chủ động phòng ngừa: cần chỉnh sữa quy chế phú hợp, hoạt động hiệu quả hơn; đề nghị Đảng ủy, UBND xã tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo, có biện pháp hỗ trợ chế độ chính sách giúp cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển hóa địa bàn giữ vững an ninh trật tự tại địa phương./.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12643922