Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

(TGAG)- Ngày 9-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) do Quốc hội ban hành, gồm 8 chương, 59 điều, quy định về các chế độ ưu đãi; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
        

Đa số đại biểu thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến, kiến nghị nội dung liên quan đến đối tượng, chính sách ưu đãi, nguồn vốn, chế độ ưu đãi. Đồng thời, đề nghị gộp điểm đ, e của khoản 1, điều 3 chương 1 thành một điểm chung, vì mục 5, chương 2 đã đưa vào cùng 1 nhóm; bổ sung cụm từ “Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần; được nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người, khả năng của nhà nước và địa phương” vào Điều 36, Mục 10, chương II; tại khoản 2, Điều 51, chương VI cần sửa đổi cụm từ “Mức chi phí quản lý bằng 1,8%” bằng “Mức chi phí quản lý do Chính phủ quy định”…      

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sớm hoàn thiện Pháp lệnh.
Tin, ảnh: Khánh Hưng
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
11966237