Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Long Xuyên sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về xử lý ô nhiễm trên sông, kênh, rạch

(TGAG)- Ngày 18/9, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức nghị sơ kết 02 năm kết quả thực hiện Kế hoạch 99 ngày 14/6/2016 của UBND thành phố về việc thực hiện xử lý ô nhiễm sông, kênh, rạch trên địa bàn. Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Thành Thái chủ trì và kết luận Hội nghị.

Theo kế hoạch số 99 ngày 14/6/2016 của UBND thành phố về xử lý ô nhiễm sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố có 22 tuyến sông, kênh, rạch thuộc diện cải thiện, bảo vệ bền vững; 161 tuyến thuộc diện cải tạo phục hồi; 17 tuyến thuộc diện có thể san lắp. Qua 02 năm triển khai thực hiện, tính đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác san lắp 01 tuyến là tuyến kênh Ba Xinh thuộc phường Mỹ Thạnh; đã triển khai thực hiện nạo vét 46 công trình sông, kênh rạch kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường và thực hiện cải tạo nạo, vét 02 tuyến sông, kênh, rạch thuộc diện cải thiện, bảo vệ bền vững. Tổng kinh phí thực hiện các công trình gần 15 tỷ đồng, được trích từ ngân sách thành phố. Riêng trong năm 2018, UBND thành phố cho chủ trương san lắp 03 tuyến là tuyến kênh Rạch Gừa, phường Mỹ Quý, kênh 2 và Kênh Lò Men, phường Mỹ Thới; thực hiện cải tạo, nạo vét 08 tuyến sông, kênh, rạch thuộc diện cải tạo phục hồi và 02 công trình nạo vét bổ sung ngoài kế hoạch với tổng nguồn vốn trên 29 tỷ đồng.


Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Thành Thái yêu cầu, các phường, xã cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng năm đảm bảo phù hợp theo từng nhóm công trình của Kế hoạch số 99 ngày 14/6/2016 của UBND thành phố. Trong đó, xác định rõ mức độ ảnh hưởng của từng tuyến kênh, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; phương án sử dụng nguồn vốn cũng như phương án lồng ghép, kết hợp với các dự án khác trên địa bàn để nâng cao hiệu quả. Đồng thời, tổ chức các đợt vệ sinh môi trường; rà soát, xử lý các nguồn phát sinh, ngăn ngừa ô nhiễm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường; tập trung làm tốt công tác thu phí vệ sinh môi trường, đưa đây trở thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao dự toán cho các địa phương thực hiện từ đây đến năm 2020… Từ đó góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường sông, kênh rạch trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển, phấn đấu đưa thành phố trờ thành đô thị loại I vào năm 2020./.

Ngọc Diễm
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
9894956