Truy cập hiện tại

Đang có 203 khách và không thành viên đang online

Hội nông dân tỉnh tổ chức sơ kết dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang”

(TGAG)- Sáng nay 19-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Nông thôn Châu Á tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 2 năm thực hiện dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang” .
 

Năm thứ 2 Dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tỉnh An Giang” tiếp tục được triển khai từ ngày 1.7.2017 đến ngày 30.6.2018 tại 4 xã Vĩnh Trung, Văn Giáo, An Cư thuộc huyện Tịnh Biên và xã Ô Lâm huyện Tri Tôn. Những hộ tham gia dự án được Hội Nông dân tỉnh phối hợp các địa phương và nhà tài trợ hướng dẫn thành lập tổ hợp tác sản xuất đường thốt nốt; tổ chức các lớp tập huấn quy trình sản xuất và chế biến sản xuất đường thốt nốt theo hứng an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lựng đường thốt nốt; lắp đặt bảng chỉ dẫn và quảng cáo về làng nghề; hỗ trợ tham gia giới thiệu sản phẩm tại hội chợ; thí điểm thực hiện máy nghiền đường tách đường; xây dựng điểm dừng chân; và trao tặng máy đánh đường cho các hộ tham gia. Tính đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 8/10 xã huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tham gia dự án, với tổng số máy đánh đường trao tặng là 82 máy.
     
Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai dự án năm thứ 3, tiếp tục duy trì và hỗ trợ 8 xã còn lại của 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên. Việc triển khai dự án góp phần trang bị thêm kiến thức về sản xuất sản phẩm đường thốt nốt chất lượng, an toàn thực phẩm; nâng cao lợi ích từ sản xuất đến tiêu thụ đường thốt nốt, giúp các hộ tham gia có thu nhập cao hơn từ sản phẩm truyền thống. Đây là điều kiện cần thiết để tập trung các cơ sở sát xuất đường thốt nốt về một đầu mối thu mua; giới thiệu, quảng bá, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các tỉnh.

Hà Ngân
Số lần xem các bài viết
8702591