Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Tân Châu triển khai mô hình “Quỹ hoàn lương”

(TGAG)- Sáng ngày 12-4-2018, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế làm việc; Kế hoạch vận động “Quỹ hoàn lương” và Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 80 của Chính phủ. Ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì Hội nghị.

Tính từ năm 2002 đến cuối năm 2017, trên địa bàn thị xã Tân Châu có 1.054 người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá trở về địa phương. Trong đó, có 360 người bỏ địa phương đi làm ăn xa và có 198 người đã tái phạm. Hiện tại, Ban Chỉ đạo “Quỹ hoàn lương” thị xã đã vận động được nguồn quỹ, với số tiền 140 triệu đồng. Theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo thị xã sẽ tiến hành vận động theo thời gian quy định; giao Công an thị xã và Ban Chỉ đạo các xã – phường có trách nhiệm tiếp nhận số tiền và hiện vật vận động được, giao nộp vào Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội thị xã để mở tài khoản quản lý. Sau đó, Ban Chỉ đạo thị xã sẽ tiến hành rà soát, xem xét từng đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng đang cư trú trên địa bàn thị xã, để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ vay vốn,…


Đồng chí Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ “Quỹ hoàn lương” là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta và cả cộng đồng xã hội, nhằm tạo điều kiện cho những người có quá khứ lầm lỡ vi phạm pháp luật trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội, để họ chăm lo lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ổn định cuộc sống. Để mô hình “Quỹ hoàn lương” phát huy hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động và quản lý quỹ; việc xét hỗ trợ “quỹ hoàn lương” phải công tâm, khách quan, chọn đúng đối tượng,… qua đó để góp phần tạo sự cổ vũ, đưa mô hình lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

 Văn Phô


Số lần xem các bài viết
8712255