Truy cập hiện tại

Đang có 326 khách và không thành viên đang online

An Giang phát huy vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu ở khóm, ấp

(TGAG)- An Giang là địa phương vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, có đường biên giới giáp hai tỉnh Takeo, Kandal của Vương quốc Campuchia dài hơn 96 km…có nhiều dân tộc, đa tôn giáo, đông tín đồ và nhiều cơ sở thờ tự, có tôn giáo gắn liền với dân tộc; do vậy việc phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành…là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Về dân tộc, hiện có ba dân tộc thiểu số đông người đó là dân tộc Hoa (chiếm 0,65% dân số toàn tỉnh), dân tộc Khmer (chiếm 3,9% dân số toàn tỉnh) và dân tộc Chăm (chiếm 0,62% dân số toàn tỉnh); tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 70,31% dân số toàn tỉnh,

Về tôn giáo, bao gồm 12 tổ chức, hệ phái tôn giáo: Phật giáo Việt Nam (Bắc tông và Nam tông Khmer), Phật giáo Hòa hảo, 4 hệ phái Cao đài (Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên thiên, Cao đài Chơn lý); Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Tịnh độ cư sĩ, Tứ ân Hiếu nghĩa và Bửu sơn Kỳ hương. Đặc biệt, An Giang là nơi khai đạo của ba tôn giáo: Phật giáo Hòa hảo, Tứ ân Hiếu nghĩa và Bửu sơn Kỳ hương. Toàn tỉnh có hơn 530 cơ sở thờ tự hợp pháp và còn nhiều cơ sở chưa được công nhận; có gần 590 chức sắc và gần 3.400 chức việc. Các trung tâm tôn giáo đóng trên địa bàn: Văn phòng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân); Văn phòng Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên (thành phố Long Xuyên); Văn phòng Đạo hội Tứ ân Hiếu nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn); Văn phòng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) và đạo Bửu sơn Kỳ hương (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu).


Mặc dù là địa phương có nhiều tôn giáo, có đường biên giới giáp hai tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia), nhưng trong thời gian qua tình hình tôn giáo, dân tộc vẫn ổn định, hoạt động từng bước đi vào nề nếp, chấp hành đúng pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được bảo đảm, nhất là khi Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo được ban hành. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, góp phần đáng kể vào chủ trương xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương, như: Hòa thượng Chau Cắt, chùa Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biện; Thượng tọa Chau Diên, chùa Pô Thi Vong, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn; bà Sityha ra, con gái phó Giáo cả thánh đường Khánh Hòa, huyện Châu Phú,v.v...

Với những đặc điểm nêu trên, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín, tiêu biểu ở khóm, ấp có một vị trí rất quan trọng; họ đóng vai trò như là người “Thủ lĩnh”, thực hiện mối giao tiếp giữa con người với con người trong địa bàn dân cư sinh sống, tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng. Đây cũng là những người có khả năng vận dụng những phong tục, tập quán địa phương để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc có những cán bộ là người dân tộc thiểu số (Neang Net, xã ô Lâm, huyện Tri Tôn…). Họ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, những anh hùng, liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Họ là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhà.

Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng đã xuất hiện một lớp người tiêu biểu là người dân tộc thiểu số. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong phum sóc thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, họ còn là những người rất năng nổ trong công tác xã hội, giành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cả cộng đồng. Đây chính là lớp người tiêu biểu mới, được cộng đồng coi trọng, là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo, như ông Chau Sóc, nông dân Khmer xã An Tức, huyện Tri Tôn với trang trại nuôi bò vỗ béo, doanh thu 1 tỷ đồng/năm; ông Trần Hải cũng là nông dân người Khmer ở ấp tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn chuyên canh trồng cây ăn trái lâu năm và nuôi dê thịt,v.v..

Do đó, vai trò của người có uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc và nhà tu hành đang thực sự phát huy tác dụng trong mỗi cộng đồng. Vì thế, muốn phát huy vai trò của họ, Mặt trận Tổ quốc các cấp phải làm thế nào để xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng dân tộc, tôn giáo ở các địa bàn dân cư khác nhau?

Chính vì vậy, việc phát huy một cách tối đa vai trò của những người có uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc và nhà tu hành ở khu dân cư, để tuyên truyền các nội dung về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn; vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tập quán và luật pháp, giữa truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cơ sở, xây dựng qui ước, hương ước trong từng cộng đồng dân cư... giúp chúng ta thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: định canh, định cư, sinh đẻ có kế hoạch, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chia rẻ khối Đại đoàn kết, gây rối trật tự an toàn xã hội... là rất cần thiết. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương những người có uy tín, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số bằng những việc làm cụ thể sau:

Một là, xây dựng tiêu chí người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương trên cơ sở các tiêu chuẩn như: được cộng đồng suy tôn; có năng lực, kinh nghiệm tập hợp quần chúng; bản thân và gia đình gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể và nhân dân; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín, tiêu biểu thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng.

Ba là, định kỳ Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức gặp mặt những người có uy tín, tiêu biểu để thống nhất những nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Bốn là, căn cứ vào hoạt động thực tế của người có uy tín, tiêu biểu ở địa phương cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức cho họ đi tham quan các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình lớn của đất nước, qua đó phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, tiêu biểu, nhất là người đứng đầu tổ chức tôn giáo và những chức sắc, chức việc nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn, khen thưởng về vật chất và tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua việc thăm viếng, tiếp xúc của lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, phù hợp những nhu cầu chính đáng trong khuôn khổ pháp luật, vừa có lý, vừa có tình tạo sự phấn khởi, đồng thuận cao. Phối hợp tốt với chính quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của tôn giáo, dân tộc, không để xảy ra “điểm nóng”.

Sáu là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống cần xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, định kỳ hàng năm phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhận rõ tầm quan trọng và thực hiện công tác vận động người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương và trong cả nước, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tóm lại, việc phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu, các vị chức sắc, chức việc người dân tộc và nhà tu hành ở khóm, ấp luôn giáo dục, nhắc nhở tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng; đề cao cảnh giác đối với những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, làm mất trật tự xã hội và an ninh quốc gia là nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ mà các cấp, các ngành nói chung và hệ thống MTTQ nói riêng đang thực hiện trong tình hình mới hiện nay.

Hoàng Quốc Toàn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10794787