Truy cập hiện tại

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Công an tỉnh xét giảm án, tha tù đợt 2/9

(TGAG)- Sáng ngày 24-8-2017, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Công an tỉnh tổ chức xét giảm án tha tù trước thời hạn đợt Quốc khánh 2-9 cho 18 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các địa phương. Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.
 


Trong số phạm nhân được đề nghị giảm án đợt này, có 01 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, 01 phạm nhân được giảm 06 tháng, 02 phạm nhân được giảm 04 tháng, 08 phạm nhân được giảm 03 tháng và 06 phạm nhân được giảm 02 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập, lao động và cải tạo xếp loại tốt và khá.  Để đưa ra xem xét giảm án đợt này, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã triển khai và tổ chức cho phạm nhân bỏ phiếu bình xét với nhau. Trên cơ sở đó, Trại Tạm giam đối chiếu với những điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả phân loại trong quá trình chấp hành án của từng phạm nhân để đưa ra xét đề nghị đợt này. Việc xét giảm án tha tù trước thời hạn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, điều này một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng và độ lượng của pháp luật đối với những người từng lầm lỗi biết ăn năm hối cải, giúp họ sớm trở về sum họp gia đình, tái hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời và là người có ích cho gia đình và xã hội.

Tiến TầmTiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
11519205