Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Tân Châu tổng kết công tác phòng, chống khủng bố, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh và bảo vệ nhân quyền

(TGAG)- Sáng ngày 21/4, UBND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống khủng bố, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Ông Trần Hòa Hợp -Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác phòng chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố năm 2015; Tình hình, công tác bảo vệ và đấu tranh về Nhân quyền năm 2015; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong năm qua, trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện nhưng được sự quan tâm của Thị xã ủy, UBND thị xã, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh. Ban Chỉ huy phòng chống khủng bố thị xã đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung triển khai công tác tấn công trấn áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các sự kiện quan trọng của đất nước. Làm tốt công tác nắm tình hình, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý, giải quyết các vụ việc nổi lên trên từng lĩnh vực công tác. Kịp thời tham mưu, đề xuất cho thị ủy, UBND thị xã và chính quyền địa phương nhiều biện pháp giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, không để tình hình phức tạp xảy ra. Ban Chỉ đạo nhân quyền thị xã cũng triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân không để kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động tổ chức các hoạt động chống đối. Nhìn chung tình hình trên địa bàn thị xã tiếp tục được giữ vững, góp phần ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó công tác bảo vệ bí mật nhà nước được tổ chức quán triệt kịp thời, thường xuyên đến các ban, ngành, xã phường. Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy trình công tác, kịp thời chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa lộ, lọt bí mật nhà nước.

Trong thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên, nhất là tình hình chính trị thế giới tác động đến biên giới, an ninh chính trị trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, nắm chắc nguyên nhân và diễn biến các vụ khiếu kiện còn tồn đọng, giải quyết dứt điểm, không để bức xúc kéo dài. Làm tốt công tác vận động quần chúng, tranh thủ phát huy vai trò người có uy tính trong dân tộc, chức sắc, chức việc trong tôn giáo. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nâng cao tinh thần cách giác của nhân dân trước mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ, phá hoại của thế lực thù địch. Làm tốt công tác phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, công chức. Đảm bảo tính bảo mật trong trao đổi thông tin có nội dung bí mật nhà nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Hòa Hợp yêu cầu trong thời gian tới cần củng cố, kiện toàn lại các ban chỉ đạo có đầy đủ chức năng nhiệm vụ ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Tham mưu đề xuất các kỳ họp định kỳ để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nòng cốt để lãnh, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng đoàn kết nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra theo từng năm. Quan tâm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc diễn tập phòng thủ biên giới vào tháng 7 tới. Làm tốt công tác nhân quyền, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị có 17 tập thể và cá nhân được khen thưởng do có thành tích tốt trong công tác phòng, chống khủng bố, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2015.

Khương Duy
Số lần xem các bài viết
8702874