Truy cập hiện tại

Đang có 249 khách và không thành viên đang online

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

(TGAG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thông báo về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh có các nội dung sẽ do Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan giải trình, như sau:Việc củng cố, nâng chất, xử lý giải thể các hợp tác xã hoạt động yếu kém hoặc đã ngưng hoạt động; giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; giải pháp để giúp cho các hợp tác xã vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực trạng tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn; công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực trạng nghiện ma túy và tội phạm ma túy còn  diễn biến phức tạp. Giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn nạn này.

Hiện trạng về môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và ở các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh ra sao. Kết quả xử lý đối với các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường? Kết quả thực hiện xây dựng Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thì tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đề nghị cho biết giải pháp tái đàn và việc thực hiện các chính sách, hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy.

Theo các nội dung trên, nhiều khả năng các đơn vị đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh là Thủ trưởng các sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh An Giang; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh…

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172771