Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Vĩnh Phú - họp dân họp lấy ý kiến về giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu

(TGAG)- Hội đồng thẩm định, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Hội đồng thẩm định) huyện Thoại Sơn vừa có buổi làm việc với 7 hộ dân của xã Vĩnh Phú nằm trong vùng dự án kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu.

Qua nghe Hội đồng thẩm định huyện trình bày quy mô, tầm quan trọng, các chính sách hỗ trợ, bồi thường của nhà nước đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án tất cả hộ dân đều thống nhất.


Dự án kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu do ngân sách Trung ương và tỉnh đầu tư nằm trên địa bàn 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn. Riêng trên địa bàn huyện Thoại Sơn có 132.959m2 cần thu hồi thuộc 6 xã: Tây Phú, An Bình, Vọng Đông, Vong Thê, Mỹ Phú Đông và Vĩnh Phú để thi công xây lắp Nâng cấp đê bao kết hợp với giao thông bờ Tây kênh núi Chóc Năng gù; bờ Bắc kênh Ba Thê mới và 12 cống hở vùng 3 (bờ Đông kênh Ba Thê)

Dự án hoàn thành sẽ giúp bảo vệ sản xuất và tính mạng người dân, kiểm soát được mực nước bên trong nội đồng, chủ động nguồn nước tưới tiêu, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại…

Thanh Cần – Bá Siêu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21162296