Truy cập hiện tại

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045

(TGAG)- Sáng 23/7, UBND tỉnh An Giang, Sở Kế hoạch - Đầu tư  và Trung tâm nghiên cứu Kinh tế miền Nam, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Đồng chủ trì hội nghị do ông Đỗ Tấn Kiết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.


Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định, việc lập quy hoạch phát triển có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, công tác lập quy hoạch giúp công tác quản lý Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Việc tiến hành công tác lập quy hoạch lần này giúp tỉnh An Giang, các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp doanh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định. Bên cạnh đó, tạm dừng triển khai xây dựng các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh và xem xét bãi bỏ trước ngày 31-12-2018 theo quy định của Luật Quy hoạch./.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21787412