Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Kỷ luật, cách chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh

(TGAG)- Ngày 14-6, Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn cho biết: Đảng ủy Sở Y tế đã thi hành quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang Nguyễn Văn Thắng.

Thực hiện văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang về việc xử lý cán bộ, đã căn cứ vào các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Kết quả kiểm tra đã xác định với vai trò Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh nhưng ông Nguyễn Văn Thắng không gương mẫu, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm tệ nạn xã hội, suy thoái về đạo đức lối sống.

Đảng ủy Sở Y tế xét thấy với hành vi của ông Nguyễn Văn Thắng là sai phạm nghiêm trọng, tiêu chuẩn của một cấp ủy viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi sinh hoạt công tác, không còn đủ uy tín để làm Bí thư Chi bộ. Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Đảng ủy Sở Y tế đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tiến hành xử lý kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định. Ban Giám đốc Sở Y tế, Công Đoàn ngành, Phòng Tổ chức cán bộ Sở tổ chức họp và thống nhất hình thức kỷ luật. Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với công chức. Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2019 về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang Nguyễn Văn Thắng là Bí thư Chi bộ dưới cơ sở, không phải là Bí thư Đảng ủy và cũng không là đảng ủy viên của Đảng ủy Sở Y tế An Giang như một số thông tin.Thiện Nhân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29314547