Truy cập hiện tại

Đang có 367 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới giao ban tư tưởng, dư luận xã hội quý I năm 2019

(TGAG)- Chiều ngày 12/4/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động khối tuyên truyền quý I/2019, tại xã Mỹ Hiệp. Đồng chí Tô Văn Chấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.


Trong quý I/2019 Ban Tuyên giáo huyện ủy đã định hướng và hướng dẫn các ngành, các cấp trên địa bàn toàn huyện tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, các sự kiện thời sự nóng bỏng, dư luận được nhiều người quan tâm, các ngành trong khối tuyên truyền đã cụ thể hoá bằng các hoạt động thiết thực đạt nhiều kết quả tích cực. Đài truyền thanh đã thực hiện 90 chương trình thời sự địa phương, đã phát 948 tin, 126 bài, phóng sự, sưu tầm, tùy bút, tản văn. Trung tâm Văn hóa huyện đã tuyên truyền trực quan trên các lĩnh vực; các ban ngành đoàn thể các cấp đã tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên và nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, vận động số tiền 1 tỷ 734 triệu đồng, cất mới cầu, nhà, mua xe chuyển bệnh, làm đường... Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, công tác giáo dục lý luận chính trị thực hiện tốt.  

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Tô Văn Chấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới, chỉ ra một số việc trọng tâm quý II/2019 đề nghị các ban ngành trong khối tuyên truyền cần làm: Nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền trên mọi mặt; quan tâm duy trì nâng chất tổ tự quản, chăm lo đời sống cho Nhân dân, từng cấp ủy lãnh đạo tốt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có định hướng đúng đắn làm cơ sở tuyên truyền trong nội bộ và Nhân dân./.

Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510641