Truy cập hiện tại

Đang có 252 khách và không thành viên đang online

Khuyến cáo nông dân hạn chế gieo trồng giống lúa RVT, Đài Thơm 8 trong vụ lúa Hè Thu 2019

(TGAG)- Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp thảo luận về giải pháp tiêu thụ lúa gạo vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

Theo Thông báo này, Phó Chủ tịch Trần Anh Thư giao Sở Công thương làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo trên địa bàn tỉnh để xác định kế hoạch thu mua lúa của nông dân đến 30/4/2019, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thu mua lúa để có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thu mua lúa của nông dân khi đến thời điểm thu hoạch rộ. Trong trường hợp có khó khăn, vượt thẩm quyền thì kịp thời thông báo đến Sở Công thương, Sở NN-PTNT hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cũng giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã và thành phố đề nghị các doanh nghiệp giữ giá thu mua lúa theo hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân đã ký kết ngay từ đầu vụ nhằm tạo niềm tin cho nông dân cũng như uy tín doanh nghiệp khi tham gia hợp đồng liên kết.


Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT phải rà soát kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2019, trong đó khuyến cáo nông dân hạn chế gieo trồng giống lúa RVT, Đài Thơm 8 (do giá lúa giảm mạnh trong thời gian gần đây). Đồng thời, phối hợp các các cơ quan liên quan triển khai sản xuất các giống lúa theo nhu cầu thị trường tìm năng.

Phó Chủ tịch Trần Anh Thư giao ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh yêu cầu các ngân hàng thương mại (cho vay vốn kinh doanh lúa gạo trong tỉnh) thực hiện tốt việc cho vay thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân 2018 - 2019, đặc biệt là thực hiện tốt mở rộng hạn mức tín dụng cho vay đối với các doanh nghiệp thu mua lúa gạo trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch cụ thể về hạn mức tín dụng cho vay trong vụ Đông Xuân 2018-2019, gửi Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện định hướng trong công tác truyền thông về sản xuất và thu mua lúa gạo trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ tốt nền sản xuất lúa gạo tỉnh An Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung./.  

Hải Nhu

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25055975