Truy cập hiện tại

Đang có 167 khách và không thành viên đang online

Đề án An Giang điện tử xây dựng đô thị thông minh, tạo tiền đề cho phát triển

(TGAG)- Chiều ngày 5/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về kết quả xây dựng Đề án “An Giang điện tử”. Đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dự và chủ trì.  

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe đại diện công ty VNPT IT trình bày báo cáo kết quả xây dựng đề án “An Giang Điện tử”. Theo đó, sau khi có Kết luận của của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với VNPT (Thông báo số 509/TB-VPUBND ngày 25 tháng 12 năm 2017), Tập đoàn VNPT đã tiến hành hỗ trợ tỉnh An Giang xây dựng khung Đề án “An Giang điện tử”.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông An Giang phát biểu

Đề án đề xuất triển khai xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh An Giang trên khung công nghệ ICT để đáp ứng được nhu cầu triển khai các ứng dụng thông minh của các lĩnh vực để đảm bảo khung công nghệ thống nhất và tính liên thông, kết nối giữa các ứng dụng. Đồng thời, dựa trên cơ sở khung ICT, Đề án cũng chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp phi công nghệ bổ trợ để thực hiện.

Trong đó, lộ trình thực hiện với các giai đoạn từ 2019-2020 và 2021- 2025, Đề án chủ yếu tập trung ứng dụng ICT cho các lĩnh vực kinh tế trọng tâm của tỉnh. Cụ thể, tiến hành thiết lập nền tảng hạ tầng ICT và dữ liệu cho đô thị thông minh; xây dựng chính quyền điện tử, CSDL tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; nông nghiệp thông minh; giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng...


Đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kết luận cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Tập đoàn VNPT hoàn thiện Đề án “An Giang điện tử” trên tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 02/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nâng cấp hạ tầng viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án; phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên áp dụng ICT trong các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn của tỉnh như: nông nghiệp, du lịch và cải cách hành chính… Ngoài ra, cần nghiên cứu đặc điểm công tác của ngành, địa phương để ứng dụng, trên tinh thần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ dưới sự hỗ trợ của ICT./.

Hữu Trực  
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23251862