Truy cập hiện tại

Đang có 332 khách và không thành viên đang online

Châu Thành tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính Đảng

(TGAG)- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư để gởi, nhận và quản lý văn bản đi - đến; tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ làm công tác văn thư; xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cần thiết, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ của Huyện ủy… đây là một trong những giải pháp được Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành đề ra tại cuộc họp sáng nay ngày 22/11 với các đơn vị liên quan về đánh giá công tác cải cách hành chính trong Đảng năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì.


Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các xã thị trấn trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan đã thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, đồng thời cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp thực tế từng cơ quan, đơn vị. Qua thời gian triển khai, đã đem lại hiệu quả tích cực góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ; đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình công tác văn thư; thực hiện tốt việc thu thập tài liệu, chỉnh lý tài liệu nộp về khó Huyện ủy theo Hướng dẫn 59 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn, các ban đảng, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc liên quan nộp tài liệu về khó lưu trữ Huyện ủy.

Văn phòng Huyện ủy cũng đã triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến giữa các điểm cầu huyện với các xã thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hội nghị, giản chi phí, mở rộng thành phần tham dự…Văn phòng Huyện ủy đã đưa vào sử dụng hệ thống gửi – nhận văn bản qua hộp thư điện tử; trang bị đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ; ứng dụng hiệu quả nhiều phần mềm tác nghiệp như: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm kế toán Misa; phần mềm văn thư-lưu trữ….

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402201