Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Giao thông vận tải

(TGAG)- Sáng 16/10/2018, Đoàn giám sát Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành giao thông vận tải 9 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, trong thời gian qua Sở Giao thông vận tải đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, duy tu sửa chữa cho mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh luôn được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác bảo trì đường bộ ngày càng được quan tâm, kinh phí dùng cho công tác duy tu sửa chữa được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt, nguồn lực từ việc xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn. Qua đó, góp phần tích cực để cùng Nhà nước bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông luôn được thông suốt, đảm bảo được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội ngày một bền vững.
 
Đồng chí Phan Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Về tiến độ thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh và các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải được đơn vị qua tâm thực hiện, với vai trò là đơn vị quản lý ngành giao thông vận tải ở địa phương, Sở Giao thông vận tải đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, để góp phần hạn chế ách tắc giao thông phục vụ cho dịch vụ du lịch phát triển, tạo động lực thu hút nhà đầu tư, làm đòn bẩy thúc đẩy kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn nữa, bắt kịp với đà phát triển chung của cả nước.

Tuy nhiên qua giám sát nhận thấy, trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án; một phần do liên danh nhà thầu thi công xây lắp chưa quyết liệt tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị trong quá trình triển khai thi công xây dựng trong thời gian qua… một phần do năng lực nhà thầu thi công xây lắp yếu kém, chưa quyết liệt tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị trong quá trình triển khai thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, khả năng bố trí vốn từ ngân sách tỉnh còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; chính sách thu hút, mời gọi đầu tư tuy đạt được một số thành quả nhất định, nhưng chưa tương xứng với nhu cầu của xã hội. Một số công trình Nhà đầu tư thực hiện xong, nhưng gặp vướng mắc trong vấn đề thu phí hoàn vốn, đã tạo tâm lý không tốt trong việc kêu gọi xã hội hóa của ngành. Một số Dự án phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh do thay đổi chế độ chính sách, các Quy phạm, Tiêu chuẩn thiết kế cũng có nhiều thay đổi, hạn chế nguồn vốn, thay đổi Chủ đầu tư ..., đây cũng là nguyên nhận làm cho dự án chậm tiến độ.

Qua buổi làm việc, Sở Giao thông vận tải kiến nghị cần quan tâm củng cố tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng theo yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh đó, ngân sách cần tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm để tạo điểm nhấn, làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội. Cũng như tăng cường mời gọi đầu tư trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. Cần có cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương để nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh An Giang./.

Tin, ảnh    NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36297346