Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập Kỳ họp thứ 8 bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

(TGAG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa có Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp sẽ khai mạc lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.


Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua nội dung các tờ trình về: Ban hành Nghị quyết chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36387927