Truy cập hiện tại

Đang có 347 khách và không thành viên đang online

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành làm việc với Trại giam Định Thành

(TGAG)- Ngày 5-9-2018, Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Trại giam Định Thành.
 
Trại giam Định Thành thuộc Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an. Trại có 2 phân trại với quy mô giam giữ là 2.000 phạm nhân. Công tác quản lý giam giữ luôn được đơn vị tăng cường nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với phạm nhân; công tác giáo dục, dạy nghề, truyền nghề, tổ chức lao động sản xuất, công tác tái hòa nhập cộng đồng luôn được quan tâm và thực hiện tốt nên đa số phạm nhân an tâm chấp hành tốt, tích cực học tập lao động. Qua đó đã góp phần rất quan trọng cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, an ninh an toàn cơ sở giam giữ được giữ vững.

Tại buổi công tác Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Trại giam Định Thành cần tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân. Qua đó, từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức của phạm nhân, định hướng nghề nghiệp để các phạm nhân sau khi tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định về kinh tế, nhận thức đúng đắn, không tái phạm tội. Cần đề ra các giải pháp thích ứng, đề phòng rủi ro trên tinh thần tự quản. Chủ động quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, nơi đơn vị đóng quân”. Đối với các kiến nghị của Trại giam Định Thành, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, xem xét nhằm tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582659