Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Hiệp thương xác định các đoạn địa giới còn bất cập giữa các xã, thị trấn

(TGAG)- Ngày 7-5-2018, UBND huyện Thoại Sơn phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức buổi làm việc về hiệp thương các đoạn địa giới còn bất cập giữa các địa phương. Buổi làm việc do ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì.

Theo phương án do Công ty TNHH. MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam - Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 301 trình bày, tư vấn về công tác chuyển giao đất quản lý cụ thể:  xã Định Mỹ sẽ giao lại cho xã Vĩnh Phú - 84 ha đất; xã Vĩnh Trạch giao lại cho xã Vĩnh Phú - 65 ha đất; xã Vĩnh Khánh giao cho xã Vĩnh Trạch  - 218 ha; một phần đất tại Trại giam Định Thành do xã Định Thành quản lý; xã Vĩnh Chánh giao lại cho xã Vĩnh Khánh - 494 ha; xã Vĩnh Trạch giao lại cho thị trấn Phú Hòa 10 ha; thị trấn Phú Hòa giao cho xã Vĩnh Chánh - 27 ha; Thoại Giang giao cho Vọng Đông - 47 ha…


Tại cuộc họp, đại biểu tham dự của các xã, thị trấn cũng đã tham gia nhiều ý kiến, trong đó tập trung chủ yếu vào việc xác định diện tích, phạm vi, bản đồ phân vùng theo địa giới hành chính tại các điểm khu vực giáp ranh giữa 2 xã, thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện  đề nghị đơn vị tư vấn cần rà soát, tìm ra phương án hợp lý, nhưng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, đi lại của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Lãnh đạo, các đồng chí cán bộ phụ trách địa chính của địa phương cần tập trung phối hợp, xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, đảm bảo sự công bằng về phân định ranh giới hành chính phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp thu ý kiến, đề xuất của đôi bên, trên cơ sở đó tiến tới thống nhất trong hội nghị hiệp thương tiếp theo.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180935