Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Vụ Thu Đông năm 2018, huyện Phú Tân xả lũ không sản xuất ở 9 tiểu vùng

(TGAG)- Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, nếp, phòng chống có hiệu quả các đối tượng sâu hại, cải tạo đất, duy trì nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là sắp xếp lại lịch thời vụ, điều tiết nước trong vùng dự án Bắc Vàm Nao. Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân vừa thống nhất sẽ xả lũ không sản xuất ở 9 tiểu vùng, Vụ Thu Đông năm 2018.
 
Theo đó, tổng diện tích xả lũ là 9.230 hecta, gồm các tiểu vùng: Tây mương trường học 855 hecta; Bắc Cái Tắc 937 hecta; Tây sườn Phú Lâm 1.057 hecta; Tây Sườn 3.420 hecta; Bắc Hòa Bình 2.045 hecta; Bắc Phú Lạc 1.737 hecta; Đông kênh Bảy Bích 1.106  hecta; Tây sườn Phú An 389 hecta và Đông Trường học 684 hecta.

Để việc xả lũ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả và đảm bảo sản xuất Thu đông thắng lợi, các xã, thị trấn chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất, tính mạng và tài sản của người dân; chuẩn bị tốt nhân lực, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; tăng cường tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân mục đích, ý nghĩa của việc xả lũ để nâng cao ý thức, trách nhiệm tự chủ động phòng tránh thiên tai...

Nguyễn Thắng - Kiều Trinh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21787265