Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

Mô hình “Ngày không viết” của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên

(TGAG)- Bắt đầu từ ngày 05/3/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên triển khai mô hình "Ngày không viết".

Cụ thể của Mô hình “Ngày không viết” là khi công dân đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Long Xuyên vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được hỗ trợ ghi các loại giấy tờ, như: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, Tờ khai lệ phí trước bạ, Tờ khai tiền sử dụng đất, các loại đơn,... Công dân chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ; nhận biên nhận hồ sơ. Cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện viết hộ toàn bộ các loại giấy tờ; kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ theo quy định sẽ tiếp nhận hồ sơ; viết biên nhận, phiếu hẹn trả kết quả và trao cho công dân. Điểm nổi bật của mô hình này là hoàn toàn không thu phí viết hộ. Mô hình này thực hiện thứ hai hàng tuần (cả ngày, theo giờ làm việc).

Thiết nghĩ đây là một mô hình hay và có ý nghĩa bởi khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có những người dân gặp khó khăn trong việc viết đơn, phải viết đi viết lại nhiều lần, mô hình này thể hiện việc ngày càng hoàn thiện và hướng tới sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và địa phương thành phố Long Xuyên nói riêng.
                                                                             
Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607392