Truy cập hiện tại

Đang có 261 khách và không thành viên đang online

Tân Châu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chợ, siêu thị trung tâm thương mại

(TGAG)- Theo thống kê năm 2017, trên địa bàn thị xã Tân Châu, tuy chưa có xảy ra cháy chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại; nhưng cũng đã xảy ra 02 vụ cháy nhà, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 532 triệu đồng. Gần đây nhất là vào ngày 04/02/2018, tại Tổ 2, ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh xảy ra 01 vụ cháy nhà dân, gây thiệt hại 04 căn nhà và nhiều tài sản khác, ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.


Đội Cảnh sát PCCC Tân Châu kiểm tra an toàn cháy nổ tại Trung tâm Thương mại Tân Châu

Để phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu các nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thị xã Tân Châu. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Công an thị xã, phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực Tân Châu, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã – phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Công văn số: 2990/UBND-NC ngày 29-12-2017 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp PCCC đối với chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại thuộc phạm vi quản lý; ban hành và niêm yết các nội quy, quy định về PCCC theo quy định; tổ chức vận động các hộ kinh doanh cam kết tự giác chấp hành các quy định, nội quy an toàn PCCC. Tổ chức kiểm tra tình trạng hoạt động của Đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; củng cố kiện toàn các đội PCCC đã thành lập; tiến hành thành lập mới các đội PCCC tại những cơ quan, doanh nghiệp chưa được thành lập; trang bị, bổ sung các loại phương tiện chữa cháy cần thiết, nhằm huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy nhanh nhất, kịp thời và có hiệu quả theo phương châm 04 tại chỗ trong công tác PCCC. Thành lập các đoàn kiểm tra, tự kiểm tra an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; loại trừ các điều kiện và nguyên nhân có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn; yêu cầu cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định, nội quy về PCCC của cơ sở theo nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính. Khi kiểm tra, cần kiểm tra kỹ về tình trạng, chất lượng của hệ thống điện; đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; điều kiện thoát nạn, trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, phương tiện PCCC; giải pháp ngăn chặn cháy, chống cháy lan. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động PCCC tại chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, các kho hàng, cơ sở kinh doanh; tăng cường lực lượng, phương tiện PCCC, nguồn nước chữa cháy tại chỗ. Định kỳ rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155963