Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

An Giang triển khai nhiều giải pháp tăng thu thuế trong các tháng cuối năm 2017

(TGAG)- Chiều ngày 18-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp với ngành thuế để bàn về giải pháp tăng thu trong các tháng cuối năm 2017.9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thuế An Giang đã thu thuế, phí lệ phí và các khoản thu khác ngân sách được 4.408 tỷ đồng, đạt 84% dự toán năm và bằng 115% so cùng kỳ. Trong đó, số thu cân đối ngân sách là 4.394 tỷ đồng, đạt 84% so dự toán năm và bằng 165% so cùng kỳ; cấp tỉnh tổng thu 3.090 tỷ đồng, đạt 88% so dự toán năm và bằng 122% so cùng kỳ; cấp huyện thu 1.317 tỷ đồng, đạt 77% so dự toán năm và bằng 101% so cùng kỳ. Có 6/12 đơn vị thu đạt tiến độ trên mức bình quân và 6 đơn vị tiến độ thu thấp hơn mức bình quân. Có 10/15 khoản thu đạt trên tiến độ bình quân chung cả năm (75%); 5/15 khoản thu đạt thấp so với tiến độ bình quân chung cả năm; 10/15 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ và 4/15 khoản thu đạt thấp.

Cục thuế An Giang đã đề xuất với UBND tỉnh sớm ban hành văn bản gửi các Tổng Công ty, Tập đoàn và Bộ Tài chính tính toán lại số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho các chi nhánh (trong năm 2017 phát sinh số phân bổ rất lớn, tăng hơn gấp đôi số năm 2016 dẫn đến số thuế phải nộp sụt giảm). Đề nghị nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % (1%) doanh thu tại địa phương nơi tiêu thụ đối với một số công ty, tập đoàn, chuỗi nhà hàng. Đề nghị UBND tỉnh có tác động để Công ty Nam Sông Hậu thực hiện khai thuế Bảo vệ môi trường như đã cam kết; Chỉ đạo sâu sát các lực lượng liên ngành kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng xăng dầu, cát để xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có hóa đơn, hoặc hóa đơn không hợp pháp; UBND tỉnh sớm làm việc với Công ty thuốc lá An Giang tìm giải pháp hỗ trợ  tăng sản lượng sản xuất, gia công để tăng số nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu, 3 tháng còn lại của năm 2017, toàn ngành thuế cùng các địa phương tập trung vào các nội dung kiểm tra, rà soát từng nguồn thu, từng sắc thuế đạt thấp so với dự toán năm và so với cùng kỳ, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để khai thác, quản lý từng nguồn thu; khai thác có hiệu quả các khoản thu từ đất đai, phí, lệ phí; tăng cường công tác đôn đốc thu nợ, rà soát khai thác các nguồn thu trên địa bàn thu nộp kịp thời vào ngân sách. Các cơ quan báo, đài đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tuyên dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, cũng như những tổ chức cá nhân không nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Với những đề xuất của ngành, tỉnh sẽ sớm có kế hoạch làm việc với các đơn vị liên quan, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa giúp ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu thuế từ nay đến cuối năm 2017.
       
   Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23252018