Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

UBND tỉnh: Tổng kết giai đoạn 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ

(TGAG)- Sáng ngày 29/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện “Luật Dân quân tự vệ” giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố về dự. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Qua 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV), UBND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoạt động của DQTV sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời xây dựng nhiều đề án quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng DQTV. Với chủ trương lấy chất lượng chính trị làm chính, đến nay 100% cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đều thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV. Về tỷ lệ đảng viên trong lực lượng hiện đạt 19,14%, tăng 8,59%; đoàn viên đạt 57.49%, tăng 14,12% so với năm 2010; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự. Cấp ủy, ban chỉ huy quân sự xã luôn phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần cùng với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đi cùng với việc xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện Luật DQTV, những năm qua, UBND tỉnh An Giang đã có những giải pháp thiết thực hỗ trợ chính sách, bảo đảm nhu cầu vật chất, tinh thần cho lực lượng DQTV. Bình quân mỗi năm tỉnh chi từ ngân sách khoảng 70 tỷ đồng thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV. Riêng kinh phí đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và mua trang phục cho lực lượng DQTV từ năm 2010 đến nay hơn 105 tỷ đồng. Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và cơ động ứng cứu thiên tai, hỏa hoạn của lực lượng Dân quân thường trực, UBND tỉnh An Giang đã xuất kinh phí mua cho mỗi Ban CHQS xã 2 xe gắn máy, 18 xã, thị trấn biên giới, mỗi xã 1 vỏ lãi, tính chung trên 5,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất giai đoạn tiếp theo, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện Luật DQTV. Đặc biệt hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất Quốc hội, Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng trong văn bản luật nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là việc bảo đảm quyền lợi chính trị, kinh tế cho DQTV, nhằm động viên thanh niên gia nhập lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV trong giai đoạn mới.Dịp này UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 27 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật DQTV giai đoạn 2009-2017./.
           
Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199822