Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

An Giang thống nhất kiến nghị Chính phủ những dự án trọng điểm của tỉnh

(TGAG) - Chiều 17-10-2016, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang có buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở: Kế hoạch-đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế và Bệnh viện tim mạch về việc xem xét, chọn lựa những dự án trọng tâm, bức xúc nhất có sử dụng từ nguồn vốn Trung ương, để Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chấp thuận, nhân dịp dự kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi làm việc, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở và ĐBQH tỉnh phân tích, đánh giá tình hình ngân sách Trung ương và cân nhắc, lựa chọn những dự án đã đủ cơ sở pháp lý và có tính cấp thiết, để Đoàn ĐBQH tỉnh cùng UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các Bộ liên quan chấp thuận đầu tư.


Theo đó, hội nghị thống nhất chọn 3 dự án theo thứ tự ưu tiên:

- Đường tránh Quốc lộ 91 qua thành phố Long Xuyên (tuyến tránh TP Long Xuyên) ước dự toán khoảng 75,60 triệu USD (50,68 triệu USD công tác xây dựng, 24,92 triệu USD giải phóng mặt bằng);

- Dự án cụm, tuyến dân cư vượt lũ gắn với biến đổi khí hậu: 39 cụm, tuyến với quy mô 169,52 ha, bố trí 7.66 hộ, dự kiến tổng mức đầu tư  488.218 triệu đồng;

- Dự án Bệnh viện tim mạch An Giang cấp vùng, quy mô diện tích sử dụng đất 60.000 m2, 600 giường với tổng mức đầu tư dự kiến 2.280.000 triệu đồng.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Ánh Xuân kết luận: thống nhất tập trung 03 dự án mang tính cấp bách, thiết thực có đủ cơ sở pháp lý để làm việc với Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh, các Sở chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến từng dự án; cập nhật số liệu, thông tin cụ thể, đầy đủ chứng minh cho dự án, có sức thuyết phục cao để Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trung ương dễ chấp thuận …/.

Huy Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30269723