Truy cập hiện tại

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

An Giang: những kết quả nổi bật trong công tác nhân quyền

(TGAG)- Nhân quyền là những quyền cơ bản của con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội đã được pháp luật quy định.

Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh An Giang luôn đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả công tác nhân quyền thông qua việc thực thi tốt các chính sách về quyền con người, quyền công dân; chăm lo đời sống cho nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định công tác nhân quyền có ý nghĩa rất quan trọng nên những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh An Giang đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này. Trọng tâm là thực hiện và đảm bảo quyền con người, quyền công dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các hoạt động trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… ở địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật nhất của tỉnh trong việc triển khai công tác nhân quyền đó là thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. Từ nguồn vốn thuộc nhiều chương trình như: 134, 135, 168, giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, tạo diện mạo nông thôn trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ngày càng khởi sắc; cùng với đó là triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do vậy, tỉ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm nhanh, tính đến cuối năm 2014 còn 19.840 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,65% dân số. Tỉnh luôn tạo điều kiện cho các chùa Khmer sinh hoạt tôn giáo, trang bị kinh sách và mở lớp tập huấn cho 16 tăng sinh khắc chữ Pali trên lá buông nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, trùng tu, xây mới cơ sở thờ tự; triển khai thực hiện dự án xây dựng và đưa vào sử dụng 20/22 lò hỏa táng ở các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng; hỗ trợ mở 1 lớp dạy đàn Chà Pây và 12 lớp sơ cấp Pali cho khoảng 195 học viên, với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng. An Giang hiện có 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận, gồm: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành, Tịnh Độ Cư sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hồi giáo, Bửu Sơn Kỳ Hương, với gần 1,8 triệu tín đồ (chiếm 78% dân số toàn tỉnh), 487 cơ sở thờ tự hợp pháp, 602 chức sắc và trên 3.400 chức việc.

Thực hiện công tác tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến việc tạo những điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động, thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng và không tín ngưỡng trong khuôn khổ của pháp luật. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã phối hợp với các chức sắc, chức việc tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”. Được tạo những cơ hội tốt về học tập, công tác, nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ đã trở thành hạt nhân điển hình trong các phong trào thi đua ở địa phương, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng được chăm lo chu đáo; công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi người lao động được quan tâm. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, địa phương nhận chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, tỉnh hỗ trợ xây dựng, cất mới 14.725 căn và sửa chữa 3.981 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng trên 300 cây cầu bắc qua các kênh, rạch, đắp lộ nông thôn hơn 520km, các xã vận động mua hơn 137 xe cứu thương miễn phí…

Tuy nhiên, thời gian qua, một số người dân trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số do nhận thức còn hạn chế, nhẹ dạ cả tin nên bị phần tử xấu xúi giục, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền, vượt biên trái phép… Nhưng với những chính sách khoan hồng, nhân ái, các cơ quan ban ngành, đơn vị đã tích cực bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận, giáo dục, cảm hóa những người từng lầm lỗi; hỗ trợ, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn, tạo dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Nhờ thực hiện kịp thời và đồng bộ, toàn diện nhiều chương trình và chính sách nên tỉnh An Giang đã triển khai công tác nhân quyền đạt được những kết quả quan trọng, nhờ đó đã làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó cũng đã tăng cường củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để An Giang tiếp tục gặt hái những thành tựu mới trong những năm tới./.

T.P.H

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29403773