Truy cập hiện tại

Đang có 198 khách và không thành viên đang online

Cảnh giác trước những ý kiến “lập lờ"!

(TGAG)- Gần đây, các cơ quan báo chí đều có chuyên mục góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các báo đã đăng tải nhiều bài góp ý với những đề xuất mới… rất đáng trân trọng! Việc lấy ý kiến toàn dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm động viên, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân.

 
Bằng sự phân tích, luận giải xác đáng, có cơ sở thực tiễn, căn cứ khoa học…, nhiều ý kiến đóng góp đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng và đất nước. Đảng ta, với tư cách là một đảng cách mạng chân chính, đại diện cho trí tuệ của cả dân tộc, luôn tôn trọng, lắng nghe tất cả những ý kiến để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm không ngừng hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; bảo đảm cho nội dung văn kiện phù hợp với quy luật khách quan, xu thế thời đại, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của toàn dân. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, vẫn có một số ý kiến-dù đã cố “trang điểm” thế này, thế khác, nhưng tựu trung lại là chống chế độ, chống Đảng… Trực tiếp là phủ định đường lối, chủ trương, chính sách…,  ngược với xu thế phát triển của đất nước.

Một số ý kiến được trình bày theo kiểu nước đôi. Người viết cố tỏ ra cái nhìn khách quan. Nhưng thực chất là “lập lờ”, đánh tráo khái niệm, làm biến dạng bản chất vấn đề; Trong phân tích, mổ xẻ các vấn đề, mới thoạt nghe có vẻ xuôi tai, nhưng đầy “ẩn ý”, dễ làm cho một số người thiếu thông tin băn khoăn, lo lắng, thậm chí dao động, mất niềm tin…

Việc học hỏi, tham khảo ý kiến, kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, nhất là những nước trong khu vực và những nước có điều kiện, hoàn cảnh giống nước ta là điều rất đáng làm và trên thực tế cũng được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta thực hiện từ lâu. Nhưng có những ý kiến gắn với quan niệm, quan điểm, mô hình, chính sách, tư duy phát triển của nước ngoài- được coi như “khuôn vàng-thước ngọc” để chống lại những “định hướng” của Đảng.

Một số ý kiến cho rằng, Việt Nam muốn phát triển và không bị “lạc loài” với thế giới, thì phải thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, “tam quyền phân lập” “kinh tế thị trường thuần túy”… như các nước phương Tây. Đây là điều không mới, nhưng hiện tại quyết liệt hơn, gay gắt hơn.

Đảng ta trước sau như một nêu cao mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Luôn phấn đấu thực hiện có hiệu quả: Dư luận trong nước đồng tình, bạn bè năm châu ủng hộ! Luôn biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến khác. Nhưng nguyên tắc là không được trái ngược với điểm tương đồng của toàn Dân tộc, trái ngược với mục tiêu cao cả nói trên. Tất nhiên, trong hàng vạn ý kiến đóng góp, có ý kiến đúng, có những ý kiến đúng một phần, có ý kiến chưa đúng… là điều bình thường! Nhưng góp ý phải có mục đích trong sáng, động cơ lành mạnh, tinh thần trung thực, thái độ thiện chí vì nước vì dân…

Không chỉ trong dịp này, Đảng ta luôn sẵn sàng lắng nghe và trân trọng việc góp ý đối với đường hướng, quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển. Đảng cố gắng tiếp thu có chọn lọc mọi ý kiến đóng góp, miễn là các ý kiến đó có lợi cho quốc kế dân sinh, làm cho dân cường nước thịnh, Dân tộc ta ngày càng có vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Kiên quyết đấu tranh phản bác, loại trừ những quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên và từng công dân phải góp phần tích cực, đoàn kết một lòng, theo phương châm: Giữ vững lập trường, phân rõ đúng-sai, lấy cái tích cực loại trừ tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu…

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng là điều rất mừng. Điều đó càng cho thấy Đảng ta luôn cố gắng thực hành dân chủ rộng rãi; thể hiện tinh thần thật sự cầu thị trong hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong khi động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Tuyệt đối không được mất cảnh giác. Phải hết sức tỉnh táo, nhận diện cho được những ý kiến thiện chí nhưng có khác với đường lối, chủ trương; chỉ rõ các ý kiến của các phần tử cơ hội, thù địch…

Chân thành lắng nghe chắc chắn Đảng sẽ “gạn đục-khơi trong” hiểu hơn lòng dân, nắm đúng ý dân “dĩ chúng tâm-vi kỷ tâm”. Ý Đảng-lòng dân là một! Mãi mãi là như vậy!

T.P.H

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528193