Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Nhân dân quan tâm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

(TGAG)- Tiếp nối sự quan tâm của dư luận xã hội về Hội nghị Trung ương 12, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đặc biệt là cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng.


Đây là kỳ họp rất quan trọng, gần như tổng kết các hoạt động của Quốc hội trong nhiệm khóa XIII. Theo chương trình dự kiến, trong hơn một tháng, Quốc hội sẽ thông qua 18 luật và 14 nghị quyết quan trọng gồm: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bộ luật Hình sự (sửa đổi), bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật trưng cầu ý dân, Luật về phí, lệ phí… Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào 8 dự luật khác như: Luật về hội; Luật báo chí (sửa đổi); Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)…Quốc hội dành 12 ngày để thảo luận, xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2016; Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020…

Trong những ngày đầu của kỳ họp, dư luận đồng tình, đánh giá cao các giải pháp, cũng như các chỉ số trong Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016 mà Chính phủ đã đề ra. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, Chính phủ đã thực hiện quyết liệt các định hướng của Trung ương về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối được ngân sách và giữ được bội chi ở mức 5% GDP. Điều đó chứng tỏ, Chính phủ, các cấp, các ngành đã có sự tập trung cao cho các nguồn thu và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi. Trong các giải pháp mà Chính phủ đưa ra, nội dung được dư luận quan tâm nhất là làm thế nào để phát triển các dự án an sinh xã hội, vấn đề nâng lương cho người lao động.

Năm 2015, tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn giảm, giá dầu giảm sâu; tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến nguy hiểm, khó lường… đã tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta. Ở trong nước, với sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cộng đồng doanh nghiệp, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, đạt mức cao hơn kế hoạch đề ra; cải cách hành chính có bước tiến mới; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt những kết quả tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm tích cực triển khai; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế thu được những kết quả nổi bật, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao...

Cả nước tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào năm 2016. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho kỳ họp và các đại biểu Quốc hội là rất nặng nề.

Cán bộ đảng viên và Nhân dân mong muốn Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu cần dành nhiều tâm huyết để thảo luận, hoàn thiện các nội dung theo chương trình đề ra, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, chất lượng để kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp, qua đó tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công của Đại hội XII của Đảng./.

Huy Tâm (tổng hợp)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211165