Truy cập hiện tại

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Làm rõ thông tin phản ánh chưa đúng sự thật về Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang

(TUAG)- Vừa qua, có thông tin phản ánh Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt (Bệnh viện Mắt-TMH-RHM) An Giang thu tiền của người tiêm vaccine, lập quỹ riêng, lấy tiền ngân sách chia trong lãnh đạo gây bất bình... Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy các nội dung phản ánh này chưa đúng sự thật, làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện, tạo dư luận không tốt và mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
    

Ngày 26-3, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết: Để làm rõ hơn các thông tin phản ánh, Sở Y tế An Giang đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch Sở Y tế kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy các nội dung phản ánh đều chưa đúng sự thật.
Cụ thể, đối với phản ánh: Chi thưởng 6 tháng đầu năm 2021 Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang lập 2 danh sách để lấy tiền ngân sách chia thêm cho 5 lãnh đạo. Kết quả kiểm tra: Khoản chi này với số tiền 620 triệu đồng, chỉ chi 1 lần, 1 danh sách thông qua thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh An Giang. Bệnh viện thực hiện chi đúng Quy chế chi tiêu nội bộ về khuyến khích năng suất lao động và Nghị định số 85/2012/NĐ- CP ngày 15/10/2012 quy định Quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính chi hoạt động thường xuyên. Nên việc phản ánh này chưa đúng sự thật, làm ảnh hưởng uy tín và mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
     
Ngày 21/7/2021, dựa trên dữ liệu tạm tính của Phòng tài chính kế toán, khoản tiền tạm chi khuyến khích năng suất lao động cho 6 tháng đầu năm 2021 là 484.978.578 đồng và đã gửi cho Khoa/Phòng lấy ý kiến. Tuy nhiên, sau đó các khoa phòng báo cáo lên phần vật tư tiêu hao còn tồn số tiền: 965.225.184 đồng, nên Phòng tài chính kế toán tổng hợp, tính lại thì số tiền tạm chi khuyến khích năng suất lao động cho 6 tháng đầu năm 2021 của toàn Bệnh viện là 620.109.258 đồng (bảng ký vào ngày 22/7/2021), tăng 135.130.680 đồng so với bảng ước tính ngày 21/7/2021. Số tiền này Phòng Tài chính Kế toán làm thủ tục và lập chứng từ chuyển khoản cho các Khoa/Phòng qua thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Giang. Bệnh viện chi khoản tiền này 1 lần, chứ không phải 2 lần như phản ánh. Số tiền này tạm chi và cuối năm tính đúng, đủ và chi, quyết toán theo thực tế.
    
Đối với nội dung phản ánh: việc lập quỹ riêng ở Khoa Mắt từ năm 2013 đến nay, mỗi năm khoảng 500 triệu đồng; thu và chi không minh bạch. Theo kết quả kiểm tra của Sở Y tế kết luận: Quỹ Khoa Mắt được lập từ năm 2013 trên cơ sở thống nhất, sự tự thỏa thuận, tự nguyện đóng góp từ thu nhập của các cá nhân trong Khoa để phục vụ cho hoạt động nội bộ của Khoa Mắt và quỹ này đã ngưng từ cuối năm 2020. Giám đốc Bệnh viện không có chủ trương thành lập quỹ này và nội dung này đã được làm rõ theo biên bản họp của Đảng ủy Bệnh viện (số 03-BB/ĐUBV ngày 24/6/2021); nên việc phản ánh này chưa đúng sự thật.
    
Đối với nội dung phản ánh: Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thân nhân ngành Y hồi giữa năm 2021 đã thu mỗi người 50.000 đồng. Qua kiểm tra, Sở Y tế An Giang kết luận: Số tiền này, các thành viên trong danh sách được tiêm đã tự nguyện hùng tiền mua quà của địa phương tặng cho đoàn Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tiêm vaccine. Giám đốc Bệnh viện không có chỉ đạo thu số tiền này và bệnh viện cũng không thu, quản lý, sử dụng số tiền này.
    
Do đó, việc phản ánh Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang thu tiềm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thân nhân ngành Y là không đúng sự thật.
H.C
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224513