Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Công an huyện Tri Tôn phát vay thực hiện mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự” năm 2022

(TUAG)- Để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự” tại địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn phát triển kinh tế cho những cá nhân hoàn lương trên địa bàn, vừa qua, Công an huyện Tri Tôn thực hiện phát vay, với tổng số tiền 120 triệu đồng.
 

Công an huyện phát vay cho người hoàn lương

 
Cán bộ địa phương thường xuyên động viên người hoàn lương chí thú làm ăn 

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, từ đó ý thức đấu tranh, tham gia phòng chống tội phạm của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân được nêu cao. Một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thấy được trách nhiệm trong tham gia phòng chống tội phạm đã góp vốn gây quỹ và duy trì hoạt động mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự” hiệu quả từ năm 2013 đến nay. Qua đó góp phần rất lớn trong việc giúp những người hoàn lương trên địa bàn huyện có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, cho thu nhập ổn định, tiếp tục tự tin xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đợt này, đã có 06 cá nhân được phát vay, với 20 triệu đồng/người, lãi suất 0,5% trong 3 năm.
Tin, ảnh: Hòa Trang, Tiến Tầm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31403370