Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Kết quả hoạt động Quỹ Tín dụng góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn

(TUAG)- Năm 2020, hoạt động của tổ chức tín dụng và Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực của các ngành các cấp, chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Nhà nước và những chia sẻ đồng hành của của thành viên, hệ thống QTDND đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động ổn định. Kết quả kinh doanh 23/24 QTD có có lãi 34,392 tỷ đồng, tăng 1,468 tỷ đồng (tăng 4,47%) so năm 2019.

Đặc biệt, hoạt động của hệ thống QTDND trong năm qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thành viên để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và hạn chế vấn nạn tín dụng đen, ổn định chính trị, an ninh - xã hội tại khu vực nông thôn.


Đánh giá tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: Tính đến cuối tháng 11-2020, toàn tỉnh có 24 QTDND hoạt động trên 144/145 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố với tổng nguồn vốn huy động hơn 3.150 tỷ đồng, chiếm 86,21% tổng nguồn vốn, tăng 275,405 tỷ đồng (tăng 9,58%) so với năm 2019. Tổng số dư huy động tiền gửi chiếm 110,73% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay đạt 2.845 tỷ đồng, giảm 149,139 tỷ đồng (giảm 4,98%) so cuối năm 2019. Bình quân mỗi QTD có dư nợ hơn 118,5 tỷ đồng. Nợ quá hạn hơn 34,8 tỷ đồng (chiếm 1,23% tổng dư nợ), nợ xấu hơn 22,9 tỷ đồng (chiếm 0,81% tổng dư nợ, chiếm 65,87% nợ quá hạn), so cuối năm 2019 nợ xấu giảm hơn 2 tỷ đồng.

Để đạt kết quả đó tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTD ND và triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. UBND cấp huyện đã phối hợp kịp thời với Chi nhánh trong việc giải quyết những vụ việc phát sinh bất ngờ làm ảnh hưởng đến uy tín của QTDND xảy ra ở địa phương, sẵn sàng vào cuộc nhằm ngăn chặn đẩy lùi nạn tín dụng đen; chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương đấu tranh với các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang, góp phần ổn định tâm lý người dân, qua đó hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của dư luận, góp phần làm cho hoạt động của QTDND được ổn định.

Cùng với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế phát sinh, góp phần vào sự an toàn, ổn định trong hoạt động của QTDND. Cán bộ QTDND đã cố gắng nỗ lực trong quản trị, điều hành hoạt động, cùng với đó là ý thức chấp hành quy định pháp luật, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước trong cán bộ QTDND.

Ông Dũng cho biết: những yếu tố trên đã góp phần làm cho tình hình hoạt động của 24 QTDND tiếp tục ổn định và có chuyến biển theo hướng tích cực: kết quả xếp hạng QTDND năm 2018 có 21 QTD được xếp hạng A, 2 QTD xếp hạng B và chỉ có 1 QTD xếp hạng C, năm 2019 có 21 QTDND được xếp hạng A, 1 QTDND được xếp hạng B. Đây là kết quả xếp hạng tốt nhất của 24 QTDND trên địa bàn từ năm 2011 đến nay.

Những năm gần đây, hoạt động cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng của người dân tăng cao, hệ thống 24 QTD rộng khắp trên các địa bàn, vùng sâu, vùng xa đã đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu đời sống chính đáng của người dân. Các QTDND đã rất nỗ lực trong việc xử lý nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh tình hình tài chính. Đến 30-11-2020 nợ xấu đã giảm được hơn 2,1 tỷ  đồng so cuối năm 2019. Nhìn chung, hoạt động của các QTDND tương đối ổn định, an toàn, hiệu quả; đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đánh giá cao những kết quả nỗ lực của cả hệ thống QTD ND đạt được trong thời gian qua, có tăng trưởng, tình hình hoạt động ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thành viên để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và hạn chế tín dụng đen, ổn định chính trị, an ninh-xã hội tại nông thôn.


Các quỹ Tín dụng hoạt động hiệu quả góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn

Để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo an toàn củng cố vững chắc hệ thống QTQND trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các QTD tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 06/CT-TTg và triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTD ND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của QTD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Chỉ đạo Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh An Giang tiếp tục tăng cường vai trò liên kết hệ thống QTD trong việc cho vay, hỗ trợ tài chính, điều hành vốn, chủ động nguồn vốn; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động các QTD; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh làm cầu nối trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc, triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của QTDND đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc thu hẹp dần địa bàn phải chấm dứt hoạt động ở những địa bàn không liền kề, nếu chỉ hoạt động trên địa bàn liên xã, phường thì sẽ thu hẹp quy mô, hoạt động kinh doanh. UBND tỉnh đề nghị các các sở, ban ngành tỉnh tạo điều kiện, cơ chế chính sách thuận lợi cho các QTD hoạt động. Đề nghị các QTDND trong quá trình hoạt động nên thường xuyên cập nhật các thông tin hỗ trợ pháp lý nhất là chính sách về thuế, tài chính ngân hàng...từ các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện đúng quy định pháp luậ; thực hiện nghiêm quy định, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năng lực thẩm định, phê duyệt cho vay và kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng; để đánh giá khả năng trả nợ, nợ có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro để kịp thời xử lý; thận trọng trong việc cho vay khách hàng mới, đa dạng hóa loại hình cho vay... góp phần củng cố vững chắc hệ thống QTD ND,  đảm bảo hoạt động của các QTD an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120324