Truy cập hiện tại

Đang có 208 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội năm 2020

(TGAG)- Sáng ngày 06/10, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (đợt 2) cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí La Hồng Phong, UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã chủ trì.   


Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên trong thị xã về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắn dư luận xã hội, xem công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền trước yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia lớp tập huấn lần này có 50 học viên, sẽ được nghe báo cáo viên giới thiệu: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, quan điểm của Đảng, mục đích, yêu cầu của công tác nắm dư luận xã hội, nhiệm vụ cộng tác viên dư luận xã hội; phương pháp nắm và phản ánh dư luận xã hội ở đơn vị, địa bàn; từ đó áp dụng vào thực tế công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn thị xã.

Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133443