Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Châu Thành phát huy hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

(TUAG)- Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành huyện Châu Thành phát động sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay được duy trì, nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn. Bên cạnh các mô hình thể hiện ý Đảng, lòng dân trong công tác an sinh xã hội, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được tổ chức định kỳ mỗi tháng 2 lần tại các địa phương, đã phát huy vai trò gắn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.Với hình thức lãnh đạo huyện thông tin kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những chủ trương chính sách mới; các ban ngành đoàn thể cung cấp nhanh các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành; đặc biệt thông qua việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

Không chỉ là nơi ghi nhận những ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trật tự an ninh ở địa phương, những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong đời sống, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do Ban Dân vận Huyện uỷ Châu Thành khởi sướng, nhiều năm nay là kênh thông tin 2 chiều sinh động giúp mối quan hệ giữa lãnh đạo chính quyền và người dân ở địa phương gần gũi hơn, qua đó phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của Nhân dân đối với công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ địa phương. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành nhấn mạnh thêm: Với quan điểm “Lắng nghe và giải quyết một cách thoả đáng, hợp lý những vấn đề của Nhân dân đặt ra”, nhiều năm nay,  diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là mô hình dân vận khéo, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, mỗi lần tổ chức diễn đàn thu hút khá đồng người dân đến tham dự. Qua 4 năm duy trì hoạt động định kỳ ở địa phương, diễn đàn đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó, nổi bật là công tác vận động Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề xã hội, các chỉ tiêu không cần vốn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Điều khá đặc biệt tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” của huyện Châu Thành là sau khi lắng nghe những ý kiến của người dân, Thường trực Huyện uỷ và UBND huyện cùng các ngành có liên quan và cấp uỷ địa phương sẽ có cuộc họp ngắn, đi sâu làm rõ những vấn đề Nhân dân phản ánh tại diễn đàn. Với cách làm trên, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” trên địa bàn huyện Châu Thành đã xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống Nhân dân, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và Nhân dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.  

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402201