Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

An Giang hội nghị triển khai kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư

(TUAG)- Sáng 18/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ An Giang tổ chức hội nghị triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.


Hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo và đồng chí phụ trách công tác tổ chức-cán bộ, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Báo An Giang, HĐND, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị.


Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Kim Bình triển khai kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản liên quan

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; hướng dẫn số 2965/HD/BNV về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời triển khai các văn bản của Tỉnh ủy An Giang triển khai thực hiện luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư; văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức.

Hội nghị nhằm quán triệt cho lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đối chiếu quá trình tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197507