Truy cập hiện tại

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Khuyến cáo người sử dụng phương tiện giao thông công cộng phòng, chống Covid-19

Bộ Y tế ban hành khuyến cáo cho hành khách đi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối; khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối có biện pháp bảo vệ tốt nhất phòng, chống dịch Covid-19.Nguồn:  Bộ Y tế
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595568