Một số kết quả điều tra xã hội học trong công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
16-04-2015 | 13:42    (lượt xem:2960)

(TGAG)- Chương trình cải cách hành chính là một trong 6 chương trình trọng điểm của tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh không ngừng được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tích cực góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
04-04-2015 | 18:31    (lượt xem:2244)

(TGAG)- Nhằm đánh giá mức độ quan tâm của người dân về Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về kết quả sau 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; những chuyển biến về ý thức và thái độ của người dân trong việc mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước kể từ khi có cuộc vận động đến nay; đánh giá chung về hiệu quả thực hiện.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
11-03-2015 | 15:08    (lượt xem:3013)

(TGAG)- Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, tình hình trật tự an toàn giao thông phần nào được cải thiện và đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết do tai nạn giao thông.

Điều tra nắm bắt dư luận xã hội - nhiệm vụ quan trọng của công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay
30-12-2014 | 13:28    (lượt xem:9257)

(TGAG)- Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần rất quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ công tác Tuyên giáo nói riêng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng nông thôn mới ở An Giang - nhìn từ kết quả điều tra xã hội học
30-12-2014 | 13:25    (lượt xem:5326)

An Giang là tỉnh nông nghiệp với gần 75% dân số ở địa bàn nông thôn, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện trưng cầu ý kiến trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân về tình hình và giải pháp sau 03 năm xây dựng nông thôn mới. Với 1.500 phiếu chia đều cho các đối tượng. Kết quả thu được cho thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao với tỷ lệ đạt tới 99,8% người dân tán thành với chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Đây thật sự là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Số lần xem các bài viết
8647648