Truy cập hiện tại

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

Tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020
23-09-2015 | 14:05    (lượt xem:2441)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, 5 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh đã có bước phát triển mới, tạo ra những tiền đề cần thiết, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được phân bổ tập trung hơn. Các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất, dịch vụ tăng khá; công tác xã hội hóa đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ làm đòn bẩy để An Giang phát triển
23-09-2015 | 14:02    (lượt xem:2408)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Là tỉnh nông nghiệp, muốn phát triển bền vững, giải pháp tối ưu nhất là phải dựa trên sự phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ mà đặc biệt là ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống. Xây dựng nền tảng phát triển nông nghiệp hiện đại, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu.
An Giang chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trong nhiệm kỳ 2015-2020
23-09-2015 | 13:56    (lượt xem:2932)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng trong phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, đây được xem là ngành kinh tế mũi nhọn nhằm đưa An giang phát triển bền vững về mọi mặt. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X ghi nhận, trong những năm qua, thương mại - dịch vụ tăng trưởng ổn định, thị trường xuất khẩu mở rộng, giá trị xuất khẩu tăng qua từng năm, quy mô thị trường nội địa ngày càng tăng. Du lịch phát triển khá, một số công trình mới được đưa vào khai thác, nâng chất lượng dịch vụ, thu hút du khách. Lưu lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu qua lại biên giới tăng.
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015-2020
23-09-2015 | 13:47    (lượt xem:2746)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Năm năm qua, cùng với khó khăn chung của cả nước, kinh tế An Giang cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước vượt qua thách thức và duy trì sự phát triển ổn định.
Quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020
23-09-2015 | 09:44    (lượt xem:2856)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh những thuận lợi cơ bản từ tiến trình đổi mới và hội nhập, An Giang cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với 5 năm trước; các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: lúa gạo, cá, rau màu... có sức cạnh tranh kém, chưa xây dựng được thương hiệu, khoa học công nghệ chưa được ứng dụng mạnh mẽ vào các lĩnh vực sản xuất; công nghiệp chậm phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa huy động có hiệu quả các nguồn vốn.
Đảng bộ tỉnh An Giang vượt khó, khai thác tốt tiềm năng để phát triển bền vững
23-09-2015 | 09:32    (lượt xem:2165)

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng góp phần vào sự phát triển trong giai đoạn mới.
Số lần xem các bài viết
8658812