Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Sáng 21/10, Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững".

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX nêu rõ nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, đưa kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm tăng trên 8,63%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm mạnh khu vực nông nghiệp (giảm 8,43%), tăng khu vực dịch vụ (tăng 6,94%); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 39,274 triệu đồng/người/năm, tăng 1,32 lần so với năm 2010. Các chương trình, dự án và nguồn lực đầu tư được lồng ghép có hiệu quả làm cho công tác giảm nghèo bền vững hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 7,84% năm 2011 giảm còn 2,5% cuối năm 2015.

 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phát triển.


Công tác xây dựng Đảng được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 17.330 đảng viên, đạt hơn 115% nghị quyết.

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là: nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh không đạt, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm năm trước và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp còn chậm. Hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng giáo dục còn thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho rằng An Giang còn nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ... đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới:

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và nâng cao năng lực nông dân”; có giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế các sản phẩm nông nghiệp khi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực.

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

- Tỉnh cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch, tạo nền tảng đưa An Giang trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực.

- Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nhất là về nhà ở, thu nhập, các dịch vụ về y tế, giáo dục; giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Chăm lo phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là nông dân.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới của Campuchia.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Chiều nay, Đại hội thảo luận tại tổ; sáng mai tiến hành phần nhân sự. Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang sẽ bế mạc vào chiều ngày 22/10/2015.

Tin, ảnh:  PHƯỚC HÒA
Số lần xem các bài viết
7914082