Truy cập hiện tại

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Chiều 20/10, tại Hội trường tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.
 

Trong khuôn khổ phiên trù bị đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; đại biểu thảo luận và biểu quyết.


 
    Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thảo luận tại tổ về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Đại hội thống nhất đánh giá việc lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các Đảng bộ trực thuộc là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ. Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ, văn phong rõ ràng. Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng làm rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của nước ta và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc sớm đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

 
 
 

Ngày mai 21/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X sẽ khai mạc phiên chính thức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh và 349 đại biểu, đại diện cho 51.914 đảng viên chính thức trong toàn Đảng bộ.
 
Tuyên giáo An Giang sẽ cập nhật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X diễn ra sáng ngày 21/10/2015.

Tin, ảnh:  TRÚC QUỲNH
Số lần xem các bài viết
8703103