Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Công tác chuẩn bị cho Đại hội X Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ

(TGAG)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X diễn ra từ ngày 20-22/10/2015. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang. Các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xoay quanh các mặt công tác chuẩn bị Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi.

Phóng viên: Thành công của đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy góp phần vào thành công của Đại hội X Đảng bộ tỉnh, xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả nổi bật của đại hội đảng 2 cấp vừa qua?

 
  Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: PH.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Tuấn:

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội phù hợp với địa phương, đơn vị mình, tổ chức quán triệt, triển khai thông suốt đến tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên những nội dung chủ yếu về đại hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đã thực hiện tốt các yêu cầu một cách thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đến nay đã có 893/896 tổ chức cơ sở đảng đã đại hội, chiếm 99,6% tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh, trong đó có 323 đảng bộ và 573 chi bộ. Về tính chất và hình thức đại hội, cấp ủy huyện và tương đương đã chọn 36 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo điểm, chiếm 4% tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh; trong đó, đại hội điểm rút kinh nghiệm 22 và thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư 14; có 775 chi bộ, đảng đại hội đảng viên và 118 đảng bộ đại hội đại biểu. Hầu hết chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt 4 nội dung theo yêu cầu đề ra. Trình độ cấp ủy viên: lý luận chính trị, từ trung cấp trở lên 4.756, chiếm 90,3%, so nhiệm kỳ 2010-2015 tăng 17,7%; chuyên môn nghiệp vụ, từ trung cấp trở lên 5.236, chiếm 99,4%, so nhiệm kỳ 2010-2015 tăng 2,8%, một số nơi cấp ủy viên nữ chiếm tỷ lệ khá cao so với quy định như: phường Mỹ Phước, Mỹ Quý (Long Xuyên); phường Châu Phú A (Châu Đốc), xã Kiến An (Chợ Mới)...

Đối với đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thành phố Long Xuyên tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và chọn Đảng bộ huyện Phú Tân thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy huyện. Về trình độ chuyên môn: có 47 đồng chí có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 8,3% (trong đó, 03 tiến sỹ và 44 thạc sỹ); đại học 516 đồng chí, chiếm 91% (nhiệm kỳ trước 98,6%); 04 đồng chí trình độ trung cấp biên phòng. Về trình độ lý luận chính trị: phần nhiều có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, còn lại có trình độ trung cấp. Việc bầu cử nhân sự tại đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc, thể lệ. Nhìn chung, chất lượng công tác nhân sự trình đại hội có nhiều tiến bộ, đảm bảo tỷ lệ đổi mới 1/3 so đầu khóa trước, có quan tâm giới thiệu cán bộ nữ, trẻ, cán bộ dân tộc theo tỷ lệ quy định.

Phóng viên: Việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã được tập trung thực hiện trong suốt thời gian qua, đến nay có thể đánh giá như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Tuấn:

Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng nhằm động viên, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội. Qua việc lấy ý kiến đã huy động được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đối với những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân.

Bằng nhiều hình thức, các cấp ủy đảng thu hút sự tham gia, đóng góp ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao chất lượng văn kiện trình đại hội. Có thể nói chính việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đã tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện ngay trong quá trình xây dựng cũng như khi đã trở thành Nghị quyết Đại hội, tạo niềm tin, động lực đưa Nghị quyết và các văn kiện của Đảng vào cuộc sống.

 
Thành phố Long Xuyên chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: PH.  
Đối với báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020: về cơ bản các ý kiến đều thống nhất với bố cục dự thảo văn kiện; những nội dung chính của văn kiện, cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, cách viết ngắn gọn, chuẩn xác và có tính khái quát cao. Các ý kiến đóng góp đã phản ánh khá đầy đủ những thành tựu đạt được, cùng những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Từ đó cho thấy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất quan tâm đến đại hội đảng, có nhiều ý kiến góp ý, đặc biệt là đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể, thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm nhằm góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Việc lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành chặt chẽ, khoa học; phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện. Qua đó phòng ngừa lợi dụng góp ý để tán phát thông tin, tuyên truyền quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội… dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết vai trò và ý nghĩa của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Tuấn:

Thời gian qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng đảm bảo đúng định hướng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và đồng thuận xã hội về việc tổ chức đại hội đảng. Công tác tuyên truyền có sự cân nhắc kỹ lưỡng, chủ động thông tin theo hướng tích cực, tăng cường biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa… Những kết quả đạt được công tác tuyên truyền là rất quan trọng, tạo bức tranh xã hội vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội đảng các cấp, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần X tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin tuyên truyền cần quan tâm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tăng cường công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các loại hình báo chí, mở các chuyên trang, chuyên mục công bố dự thảo văn kiện đại hội, đăng tải ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện; đưa tin, phản ánh đậm nét về đại hội đảng bộ tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan như: treo các pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử… trên các tuyến đường, các cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng…

Song song đó, công tác tuyên truyền về đại hội đảng cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch trong việc thu thập, phát tán thông tin và luận điệu sai trái chống phá ta trên các trang mạng xã hội, blog xấu độc...

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng nhằm tạo không khí phấn khởi chào mừng đại hội.

Phóng viên: Chân thành cám ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.

TRẦN SANG thực hiện
An Giang 24 giờ
Kinh nghiệm trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên
21-09-2020 | 15:36

(TUAG)- Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là điểm giao thoa giữa 2 khu vực năng động của vùng đô thị trung tâm và tứ giác Long Xuyên. Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại,
Thời sự tổng hợp
Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cục Đối ngoại Bộ Công an đến làm việc với Công an tỉnh An Giang
19-09-2020 | 10:26

(TUAG)- Sáng ngày 17/9/2020, Cục Đối ngoại Bộ Công an, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có Ông Jonathan Gandomi, Điều phối viên Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Công an.
Tiến tới đại hội đảng
Bác ra đi tìm đường cứu nước
Tuyên truyền
Sự quan tâm của thường trực cấp ủy quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền truyền miệng
19-09-2020 | 09:10

(TUAG)- Chiều ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tọa đàm. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm tại điểm cầu An Giang.
Dư luận Xã hội
Thoại Sơn: Khánh thành cầu Hy Vọng 99 tại xã Phú Thuận
20-09-2020 | 15:46

(TUAG)- Hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 19/9/2020, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ Khánh thành cầu Hy Vọng 99 (Cầu Nga 3 Kênh Xáng). Bí thư Huyện ủy Phạm Minh Tâm đến dự.
Khoa giáo
Thoại Sơn: Sơ kết 10 năm xây dựng, vận động và tổ chức trao học bổng Nguyễn Văn Thoại trên địa bàn huyện
19-09-2020 | 13:51

(TUAG)- Chiều ngày 18/9/2020, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng, vận động và tổ chức trao học bổng Nguyễn Văn Thoại (2010 - 2020) trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hoài Dũng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh đã đến dự; ông Phạm Minh Tâm - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn cùng lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN, UBND huyện, Hội đồng quản lý học bổng Nguyễn Văn Thoại, các mạnh thường quân cùng tham dự.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng
Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
19-09-2020 | 14:21

(TUAG)- UBND huyện Châu Phú phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia vừa tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020. Ông Nguyễn Phước Nên, Phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú và 94 học viên là công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã đến dự.
Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao
Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang lần thứ III năm 2020
19-09-2020 | 08:54

(TUAG)- Chiều 18/9, tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Trường Cao đẳng Y tế An Giang tổ chức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang lần thứ III năm 2020.
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16700669