Truy cập hiện tại

Đang có 63 khách và không thành viên đang online

Danh sách Bộ Chính trị khóa XII

(TGAG)- Tại phiên bế mạc Đại hội sáng nay, đồng chí Đinh Thế Huynh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


Toàn cảnh đại hội phiên bế mạc.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên không chính thức. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu số 19 ủy viên Bộ Chính trị bầu đủ 01 lần gồm các ông bà: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Trương Thị Mai, Trương Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải.

Hội nghị thống nhất cao bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII và phân công Ban Bí thư gồm 3 ông: Lương Cường, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình

Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương 21 người và ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm Ủy ban  Kiểm tra Trung ương.


BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII:

- Ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Tổng Bí thư khóa XI, XII
- Ông TRƯƠNG HÒA BÌNH - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
- Ông NGUYỄN VĂN BÌNH - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
- Ông PHẠM MINH CHÍNH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Ông HOÀNG TRUNG HẢI - Phó Thủ tướng Chính phủ
- Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
- Ông ĐINH THẾ HUYNH - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Ông TÔ LÂM - Thứ trưởng Bộ Công an
- Ông NGÔ XUÂN LỊCH - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
- Bà TRƯƠNG THỊ MAI - Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Ông PHẠM BÌNH MINH - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
- Bà NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - Phó Chủ tịch Quốc hội
- Ông NGUYỄN THIỆN NHÂN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam
- Bà TÒNG THỊ PHÓNG - Phó Chủ tịch Quốc hội
- Ông NGUYỄN XUÂN PHÚC - Phó Thủ tướng Chính phủ
- Ông TRẦN ĐẠI QUANG - Đại tướng, Bộ trưởng Công an
- Ông VÕ VĂN THƯỞNG - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
- Ông TRẦN QUỐC VƯỢNG - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
- Ông ĐINH LA THĂNG - Bộ trưởng Giao thông Vận tải

BAN BÍ THƯ KHÓA XII:
- Ông NGUYỄN HÒA BÌNH - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Ông LƯƠNG CƯỜNG - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị
- Ông NGUYỄN VĂN NÊN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG:
- Ông TRẦN QUỐC VƯỢNG
_____________
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14037698