Truy cập hiện tại

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Đại hội XII dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh
28-01-2016 | 09:52    (lượt xem:2133)

(TGAG)- Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi. Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh là đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ra sức dựng nên Đảng ta, vừa là đạo đức vừa là văn minh.
Danh sách Bộ Chính trị khóa XII
28-01-2016 | 07:59    (lượt xem:2622)

(TGAG)- Tại phiên bế mạc Đại hội sáng nay, đồng chí Đinh Thế Huynh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
26-01-2016 | 20:03    (lượt xem:2205)

(TGAG)- Chiều 26/01, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (xếp theo vần ABC):
Nhìn lại 30 năm đổi mới: Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam
21-01-2016 | 21:04    (lượt xem:3410)

Qua 30 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa đã có bước phát triển quan trọng, trở thành cơ sở chỉ đạo thực tiễn phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Từ năm 1986, Đảng ta tiếp tục kế thừa, phát triển, mở rộng quan điểm về văn hóa của các giai đoạn trước, để đi tới quan điểm giản dị nhưng sâu sắc: Văn hóa là nhu cầu thiết yếu của đời sống con người, thể hiện trình độ phát triển chung của đất nước, là lĩnh vực sản xuất tinh thần, tạo ra các giá trị, sản phẩm làm giàu đẹp cuộc sống. Đó là tầm nhìn sâu, mới, toàn diện, bao quát hơn về vị trí của văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, gắn bó mật thiết với mọi mặt đời sống.
Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng
21-01-2016 | 20:58    (lượt xem:1500)

Sáng 21-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên giáo An Giang xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài Diễn văn:
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
21-01-2016 | 20:43    (lượt xem:2513)

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) sáng 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:

Hướng về Đại hội, vững tin, bước tiếp chặng đường mới
21-01-2016 | 08:32    (lượt xem:2400)

Trong không khí náo nức mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và Đảng ta tròn 86 tuổi, hôm nay, ngày 21-1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Gửi trọn niềm tin với Đảng
20-01-2016 | 08:45    (lượt xem:2382)

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mong muốn và gửi trọn niềm tin vào sự thành công của đại hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vững bước tiến lên!
14-01-2016 | 13:19    (lượt xem:2369)

(TGAG)- Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trên tinh thần “nhìn vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đã thẳng thắn tự phê bình về việc “chúng ta đã mắc một số khuyết điểm và sai lầm” trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đảng Cộng sản Việt Nam qua 11 kỳ đại hội
14-01-2016 | 10:02    (lượt xem:2881)

(TGAG)- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 3-7/2/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã đề ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của Cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí Trần Phú.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Đại hội XII của Đảng
11-01-2016 | 07:42    (lượt xem:3193)

(TGAG)- Chiều ngày 08/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh Tuấn yêu cầu công tác tuyên truyền cần tổ chức sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI).
Mừng năm mới! Mừng Đại hội XII của Đảng ta!
07-01-2016 | 13:32    (lượt xem:3659)

(TGAG)- Đất nước đã bước vào năm mới 2016 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Khép lại năm cũ 2015, là năm kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Đó cũng là năm đánh dấu chặng đường 30 năm đổi mới.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15136975