Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hội thảo khoa học trực tuyến “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”

(TUAG)- Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh tham dự Hội thảo trực tuyến bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo. Tham dự tại điểm cầu Công an An Giang có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh.
 

Nội dung sách đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng như: Yêu cầu thời đại của chủ quyền không gian mạng; chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi khoa học cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Qua hội thảo nhằm truyền tải những thông điệp, nội dung sách của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đến toàn lực lượng Công an nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là đội ngũ trí thức - lực lượng thường xuyên khai thác, sử dụng Internet, hoạt động tích cực trên không gian mạng nhằm kịp thời nhận diện những nguy cơ và thách thức từ không gian mạng; những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an bảo vệ chủ quyền không gian mạng.

Bích Trâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27129801