Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Đạo đức chính trị của người Cộng sản

(TUAG)- Đỗ Ngà một kẻ cực kỳ phản động vừa có bài viết “Bàn về từ “đạo đức” và “tài năng” trong chính trị” trên Bureau CTM Media – Âu Châu. Bằng những lời lẽ hết sức xảo trá cùng với sự cóp nhặt, xuyên tạc một số sự kiện, số liệu và một số câu nói của những người nổi tiếng,… Hắn đã “xào nấu” lại để vu khống rằng: “Người Cộng sản không bao giờ có được đạo đức chính trị đúng nghĩa…”.

Đỗ Ngà và những kẻ như gã, hiểu được gì về đạo đức chính trị của người cộng sản?

Cả thế giới đều biết: Hồ Chí Minh người Cộng sản chân chính, là nhà chính trị nhưng rất đề cao vấn đề đạo đức. Người khẳng định: “… chính trị là đức”. Bài giảng đầu tiên tại các lớp huấn luyện cán bộ thời dựng Đảng là bài giảng về đạo đức, tác phẩm báo chí sau cùng của Người là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Suốt cả đời mình, Người luôn quan tâm nội dung giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ. Quan trọng hơn, bản thân Người là biểu hiện sinh động của những điều mình nói. Thủ tướng Nê-ru đánh giá: “Người đó là một phần của lịch sử châu Á… Được gặp người ấy là một người từng trải khiến chúng ta trở nên tốt hơn”. Tổng thống Nga V. Putin khi đến thăm “Nhà sàn” đã viết trong sổ lưu niệm: “Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ hòa bình tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai… Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”. Ngay Cao ủy Đông Dương Thierry d’ Argenlieu (1945-1947) người từng trực tiếp đối đầu với Bác cũng nhận xét đầy khâm phục: “Ðây là một người tinh tuyền về đạo đức…”.

Năm 1948, khi trả lời phỏng vấn của báo Frères D'armes, Người từng bộc bạch: Thích nhất điều thiện! ghét nhất là điều ác và không sợ gì cả! Người còn nhấn mạnh: “… Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì”.

Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, từ chiến khu trở về... Đảng ta có điều kiện tốt hơn để phát huy vai trò lãnh đạo. Nhưng những biểu hiện suy thoái, cá nhân chủ nghĩa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xuất hiện, dần dần trở thành căn bệnh - căn bệnh cầm quyền! Sớm tiên liệu được tình hình, Người đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”. Người giải thích: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Người thường khuyên bảo đảng viên và cán bộ phải hiểu đúng: Điều chủ chốt nhất của đạo đức cách mạng là biết “Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, “Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Thực hiện chỉ dạy của Người: Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì tiền đồ tươi sáng của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc-trong đó đảng viên luôn giữ vị trí tiên phong, đã sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh. "Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Tất cả rất xứng đáng với lời khen tặng của Nhân dân: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bước vào đổi mới, trước cám dỗ của lợi ích vật chất, không ít cán bộ, đảng viên đã không giữ vững được đạo đức cách mạng, sa ngã, biến chất. Đảng đã sớm nhìn ra thực trạng này. Kể từ đó, mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng đều có Nghị quyết chuyên đề Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Gần đây nhất Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả trong những năm gần đây: Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có tiến bộ. Nhìn chung, đội ngũ CB, ĐV  đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi CB, ĐV tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội về vấn đề Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi (tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019).

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định phải “tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức”. Trong đó nhấn mạnh việc “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; “Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương”. Coi trọng việc “Xây dựng văn hoá trong chính trị”.

Những kẻ thốt ra: Người Cộng sản không bao giờ có được đạo đức chính trị đúng nghĩa… rõ ràng là những kẻ vừa thiện cận, vừa xảo trá!

Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21859915